Hur görs bitcoin?

En av de vanligaste frågorna vi får är 'Hur görs bitcoin?' Istället för att ge dig ett långt svar kommer här är en kort video om hur bitcoin mining fungerar.

Syftet med bitcoin mining

Mining (gruvarbete) har tre syften: Att bekräfta och godkänna transaktioner, att skapa nya coins och att göra blockkedjan säker och decentraliserad.

Mining är en tävling med ett ekonomiskt incitament för att bekräfta transaktioner med bitcoin. Målet är att vara den första som löser ett matematiskt problem. Genom att lösa problemet, blir minern också den som för in det aktuella blocket med transaktioner in i blockkedjan. Blockkedjan är en offentlig huvudbok, och när ett block har hamnat i blockkedjan är den där permanent.

bitcoin-mines

Mer bitcoin skapas genom att lösa matematiska problem

Coins genereras i samma stund som nya block skapas, i en förutbestämd och konstant minskande takt. Ju mer tid som passerar, desto svårare blir det att lösa ekvationerna. Svårighetsgraden på mining-processen förändras även beroende på mängden datorkraft som är kopplat till nätverket. Mer påkopplad kraft gör det svårare, mindre påkopplad kraft gör det lättare. Den här mekanismen är inbyggd i systemet för att säkerställa att enbart den tilltänkta mängden coins genereras varje dag.

Mining är en slags gissningslek. Miners försöker att hitta lösningen till ett matematiskt problem genom att gissa med olika inmatningar. Den första som gissar rätt vinner blocket. Miners får coins både från transaktionsavgifter och genom att skapa nya block.

Miners behöver bevisa att de använder datorkraft när de skapar nya block till blockkedjan. Detta “proof-of-work” är specifikt för varje block och läggs in i blockkedjan tillsammans med transaktionshistoriken.

Varje nytt block som skapas innehåller information om både tidigare transaktioner och de nya bitcoins som skapades samtidigt som det nya blocket.

popular

Godkänner bitcoin-transaktioner

Förutom att skapa nya coins, överser miners transaktioner och ser till att enbart giltiga godkänns och hamnar i blockkedjan. Den här processen är på plats för att eliminera digitala dubbletter. Miners får även betalt för denna översyn.

verifying-transactions

Kan vem som helst bli en bitcoin miner?

Att jobba med att "gräva fram" kryptovalutor växer i popularitet.

Pool-mining betyder att flera personer delar på priset, men tekniken bakom är densamma: datorkraft används för att skapa nya block och samtidigt generera nya coins. Företag investerar miljoner i att utveckla teknik och/eller köpa utrustning för att gräva fram coins.

Som enskild individ kan du vara en del av en mining pool. Du lånar då ut din dator till ett nätverk av datorer som gräver tillsammans.

Ett annat alternativ inom pool mining är att köpa datorkraft från bitcoin cloud mining, som i de flesta fallen är stora centrala datasystem. Var noga med göra en grundlig efterforskning innan du börjar med mining - det finns risk för bedrägerier.

mining-pool