Så fungerar bitcoin mining

Hur skapas bitcoin?

En av de vanligaste frågorna vi får när vi är ute och pratar om bitcoin är “Hur skapas bitcoin?”. Det långa svaret är ganska komplicerat, men det finns ett kort svar att ge, vilket är genom så kallad “bitcoin mining”. En kort video om hur bitcoinmining fungerar:

Populärt

Att jobba med bitcoin mining är mycket populärt. Så populärt att fler och fler företag satsar mångmiljonbelopp på att utveckla teknik för, eller köpa utrustning i syfte att användas för mining av bitcoin.

Bitcoingruva

Att ta fram bitcoin kallas mining för att det kan liknas vid gruvarbete (Mining på engelska betyder gruvarbete). Båda aktiviteterna kräver maskinkraft där den vanliga maskinen i en vanlig gruva arbetar för att utvinna råvara ur berget. Datamaskinen som utvinner bitcoin arbetar i ett digitalt ”berg”, ett berg av avancerad matematik för att utvinna vad vi kan kalla digital råvara eller “digitalt guld”. Bitcoin.

Chefen för en vanlig gruva vet om att det finns råvara att hitta i berget, men denne vet inte exakt var råvaran finns. Så maskinerna måste gräva mycket för att komma åt det de letar efter.

Så fungerar mining efter bitcoin också, fast berget har då ersatts av kryptografi – ytterst komplicerad matematik som kräver stora mängder datorkraft för att lösas. Det finns bitcoin att utvinna ifall denna stora mängd datorkraft engageras för att ta itu med matematiken.

Gigantisk fysisk gruva

Verifiera transaktioner

Varje bitcointransaktion som görs måste verifieras och stoppas in i ett block, det är detta som är grunden till tilliten i bitcoin. För att verifiera en transaktion måste den gå igenom många krävande matematiska processer. Det är inte på grund av dålig design eller elakhet som det är så krävande att verifiera en transaktion, det är för att det inte ska kunna göras av vem som helst som enskild person. Genom att kräva en hel del maskinkraft för verifieringen ses det alltid till att det finns ett decentraliserat nätverk av miners för valideringen. Allt detta görs med hjälp av den maskinkraft som finns hos miners, och det är till det avgiften på varje transaktion går. I takt med att fler och fler bitcoin “hittas” blir transaktionsverifieringen en allt större del av miners inkomst.

Mining pool

Det går alldeles utmärkt att göra detta med sin egen helt vanliga dator eller laptop. Fast det vore som att ge sig på ett helt vanligt berg och börja gräva efter guld med en hink och spade av plast, inte omöjligt, men ganska ineffektivt tidsmässigt. Det är därför företag satsar mångmiljonbelopp på utrustning för att kunna gräva efter denna digitala råvara, något som kan vara svårt för en privatperson. Men i och med att du, som privatperson, inte har lika höga kostnader så behöver du heller inte förvänta dig kunna tjäna lika mycket som ett stort företag på denna mining. Det finns många som blivit rika på sin mining av bitcoin utan att lägga miljonbelopp på utrustning, det krävs bara mer tid, och var enklare förr.

Därför kan man som privatperson istället eller ingå i en mining pool, där du då dedikerar din dator till ett nätverk av datorer som gräver tillsammans. Det går också att, från andra hållet, köpa datorkraft från “bitcoin cloud mining”, vilket i de flesta fall är stora centrala datasystem.

Vill du veta mer om bitcoin mining, hänvisar vi dig till Bitcoinmining.com

 Digital bitcoingruva i serverhall