BTCX Donate BTCX Donate BTCX Donate

Osäker på vilken organisation du ska välja?

Istället för att välja en speciell organisation kan du välja ett område eller event som ligger dig varmt om hjärtat. Vi på BTCX ser till att ditt bidrag kommer till en passande organisation med 90-konto.

ALEF Logo

Alef

Adult Learning and Empowerment Facilitators

ALEF är en ideell förening som arbetar med folkbildning. Genom lärande vill vi utrusta unga och vuxna i världens fattigaste områden att förändra sin situation. Att kunna läsa, skriva och räkna är första steget till att ta kontrollen över sitt liv och att få tillträde till samhällslivets alla funktioner. Det är en förutsättning för demokrati och för att fullt ut kunna använda och utveckla sina inre och yttre resurser.

Water Aid Logo

Water Aid

Vuxenutbildning och Empowerment Fund

Wa­t­erAid är en in­ter­na­tionell or­gan­i­sa­tion som ar­be­tar för en bät­tre värld där alla män­niskor har till­gång till rent vat­ten och san­itet. Varje år förän­dras livet för miljoner män­niskor genom för­bät­trad till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien i världens fat­ti­gaste samhällen. Wa­t­erAid samar­be­tar med lokala partners för håll­bara och långsik­tiga lös­ningar, och påverkar beslutsfattare glob­alt och na­tionellt att öka prior­i­teringar och in­satser för dessa grundläg­gande be­hov.

Var vill du donera bitcoin?

Du behöver inte välja en specifik organisation. Du kan istället välja en händelse eller ett område där människor är i behov av hjälp, så ser vi till att din donation hamnar hos en passande organisation med 90-konto.

BTCX Donate The Refugees BTCX Donate The Refugees

Flyktingar

Vi kan skicka donationer till exempelvis Unicef, Rädda Barnen eller Läkare utan gränser.

Donera
BTCX Donate The Homeless BTCX Donate The Homeless

Hemlösa

Vi kan donera bitcoin till organisationer såsom Stockholms Stadsmission eller Frälsningsarmén.

Donera
BTCX Donate Haiti Needs Help BTCX Donate Haiti Needs Help

Naturkatastrofer - Haiti behöver fortfarande hjälp

Donera till välgörenhetsorganisationer som jobbar i områden som har drabbats av naturkatastrofer.

Donera
BTCX Donate Cancer Research BTCX Donate Cancer Research

Cancerforskning

Välj att stödja Cancerfonden eller Barncancerfonden med en donation.

Donera
BTCX Donate Bullying and Domestic Violence BTCX Donate Bullying and Domestic Violence

Mobbning och våld i hemmet

Skänk en summa till Friends, Rädda Barnen eller Brottsofferjouren.

Donera
BTCX Donate Animals BTCX Donate Animals

Djur

Vi kan skicka donationer till exempelvis World Animal Protection eller Hundstallet.

Donera
Contact Icon

Föreslå nya bidragsområden

Om du vill föreslå ett ändamål, en plats eller person att ge bidrag till här - kontakta oss gärna och beskriv mer.