Vad är Bitcoin?

Sammanfattande beskrivning

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av vad bitcoin är. Bitcoin är en kryptovaluta, vilket i sig är en hel vetenskap, tillsammans med blockkedjan som är en teknik helt i sitt eget slag. Du behöver dock inte känna till mycket av detta för att börja använda bitcoin, på samma sätt som att du inte behöver känna till exakt hur det svenska banksystemen fungerar för att kunna använda svenska kronor. Vill du köpa bitcoin kan du enkelt göra det på BTCX|express där du får dina bitcoin redan inom några minuter. Känner du dig osäker kan du läsa vår beskrivande guide som förklarar varje steg i hur du köper bitcoin hos oss. Om du redan har bitcoin och vill veta hur man säljer dessa för svenska kronor har vi en sida som beskriver det här. För att sälja bitcoin hos oss måste du dock ha ett konto, som du kan skapa genom att följa vår steg-för-steg-guide här.

Bitcoin logo på kretskort

BTCX – veteraner på bitcoin i Sverige

BTCX är det äldsta bitcoinbolaget i Sverige, och är fortfarande störst i Norden. Det viktigaste för oss är att du som kund känner dig nöjd och säker när du köper och säljer bitcoin hos oss. Därför har vi tagit fram några sammanfattande sidor om bitcoin och kringliggande ämnen. Skulle du ha några frågor ber vi dig kontakta vår mycket kompetenta support, eller skriv till oss på sociala medier.

Orange bitcoin-logotyp

Valuta i en kedja

Bitcoin är en kryptovaluta, en typ av valuta som inte är kopplad till en nation eller en bank och finns på ett system som kallas blockkedja (blockchain). Man kan se det som en kedja bestående av data länkad med hjälp av matematik. Varje bitcointransaktion måste passa in i kedjan i rätt ordning för att vara korrekt. Detta sköts av bitcoin miners som verifierar varje transaktion och stoppar in dem i kedjan. Du kan läsa mer om bitcoin miners och vad de gör här.

Överföra värde krypterat och säkert

En formell förklaring kan vara att bitcoin erbjuder ett sätt för en individ att föra över värde, digital egendom, till en annan individ på ett tryggt och säkert sätt, utan att de båda individerna är bekanta med varandra. Det är samtidigt ett system som alla kan använda fritt, utan en tredje part, till exempel en bank eller ett kreditkortsföretag. Därför är det inte svårt att se varför bitcoin blivit så enormt populärt i hela världen, bland privatpersoner, företag, banker, och nationer. Alla vill ta del av den här nya tekniken! Vill du också det kan du klicka dig vidare till BTCX|express där du kan skaffa dina egna bitcoin på bara tre minuter. Men först måste du skaffa dig en bitcoin-plånbok.

Transparens genom öppen källkod

Satoshi Nakamoto heter han, hon, hen eller ”de” som startade bitcoin. Det är alltså en okänd individ eller en, lika okänd, mycket liten grupp individer. Det enda man kan veta säkert är att någon skrev en nio sidor lång uppsats som beskrev ett system, eller protokoll som det också kallas. Sedan har någon skapat och satt igång systemet och släppt ut det till världen som öppen källkod (Open Source).

Marknaden bestämmer värdet

Det är en valuta som främst används på internet, men börjar så smått ta sig ut i den fysiska världen också (här har vi tips på vart du kan spendera dina bitcoin). Till skillnad från andra valutor, som den svenska kronan, dollarn, eller yen, så är bitcoin inte kopplat till någon central institution som styr över den, som riksbanken, och motsvarande i andra länder. Detta leder både till att bitcoin är säkrare än annan valuta men också till att den är mer osäker. Dess värde bestäms inte av en nations välstånd, lån, marknad, eller politik, dess värde bestäms av hela världens marknad vilket kan göra den lite mindre förutsägbar. Men det gör också att det är en valuta som är nära omöjlig för enskilda intressen att förstöra, eftersom den upprätthålls av alla som använder den kommer den finnas till så länge det finns användare, utan att en enskild institution kan gå in och bestämma över den. Vill du veta mer om kursen på bitcoin kan du läsa här.

Blockkedjan

Det som tillåter bitcoin att vara denna decentraliserade valuta som styrs av användandet, är blockkedjan. Hur blockkedjan fungerar är en hel vetenskap i sig, men den gör det möjligt att, utan en central institution, verifiera ifall en transaktion som påstår sig skett i den här blockkedjan verkligen har gjort det eller inte. Vem som helst kan gå in och verifiera detta, vilket gör det till den ultimata transparenta och decentraliserade valutan, och i slutändan redskapet för att byta varor och tjänster mellan olika parter. De som verifierar dessa transaktioner kallas bitcoin miners, vill du läsa mer om dem kan du göra det här.

Detta har gjort att investeringar i blockkedjetekniken har ökat explosionsartat under de senaste åren, då allt fler och fler inser att möjligheterna sträcker sig mycket längre än bara till en valuta som bitcoin. Ethereum är ett exempel på ett projekt med mycket lovande implementationer av blockkedjan.

BTCX håller årligen prisceremonin Blocktech Awards för att hylla personer och företag som stått ut i sitt engagemang gällande blockkedjetekniken. Följ oss på sociala medier för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i blocktech världen.