banner_SSE_photo_event2013 Deltagarlistan till Stockholm School of Economics seminarium om Bitcoin är imponerande, bara för att ta ett axplock:

“Riksgälden, Finansinspektionen, Riksrevisionen, Finanspolisen, Skatteverket, Finansdepartementet, Kammarkollegiet, VINNOVA, Merrill Lynch, Svensk Handel, Citigroup, Western Union, Klarna, iZettle, Swedbank, SEB, m.fl…”

Läs mera »