Bild på Gustav Nipe Gustav Nipe, förbundsordförande i Ung Pirat skriver på Btcx.se News.

Bland de stora fördelarna med bitcoin och ett kontantlöst samhälle får man inte glömma bort rätten att vara anonym.

Nyligen arrangerades ett seminarium på Handelshögskolan i Stockholm med rubriken Bitcoin – Challenging the fiat money system or catalyzing economic development?

Bitcoin skapades 2009 som en digital distribuerad valuta utan någon centralbank. Sedan dess har den blivit den mest populära digitala valutan på internet. Förutom att vara ett effektivt betalningsmedel så möjliggör denna valuta även anonyma betalningar.

En styrka med kontanter, sedlar och mynt, är att de möjliggör anonyma betalningar. Dagens alltmer kontantlösa samhälle, där vi i stället använder kreditkort, skapar en enorm övervakningsapparat med detaljkunskap över våra levnadsmönster. Genom att analysera din konsumtion kan man teckna en väldigt bra bild över hur du lever ditt liv. Sedan några år tillbaka har EU skrivit på Swift-avtalet med USA. Avtalet tvingar banker att till USA skicka över information om alla banktransaktioner. Efter Edward Snowdens avslöjande att NSA avlyssnar information som skickas över via Swift-avtalet framstår det som alltmer intressant att gå tillbaka till anonyma kontantbetalningar.

Rent affärsmässigt vore det dessutom strategiskt för europeiska företag att intressera sig för att information om deras transaktioner med kunder inte kommer till gagn för konkurrerande företag. Det är allmänt känt att den amerikanska staten mer än gärna hjälper sina inhemska bolag med information som kan vara till konkurrensfördel.

Hanteringen av kontanter är dock både dyr och tidskrävande. Digitala betalningar är mycket smidigare. Problemet är att marknaden för digitala betalningslösningar närmast är ett oligopol, där ett fåtal företag som Visa, Mastercard och Paypal sköter om nästan alla digitala betalningar i västvärlden. Förutom att det är ett dyrt oligopol så registreras och kontrolleras varenda genomförd betalning.

Av de digitala valutorna framstår idag Bitcoin som det attraktivaste alternativet. Med Bitcoin slipper du dyra transaktionsavgifter och valutan möjliggöra anonyma betalningar.

Det är en rättighet att slippa slentrianmässig övervakning, och anonyma betalningar är en grundbult i en fri marknadsekonomi. Dagens överreglerade finans- och penningsystem gynnar endast de gamla drakarna som kan täcka de stora kostnader som dagens system medför. Svenska nätbutiker blir ibland också avstängda från de vanliga betalningsförmedlarna, vilket snabbt kan bli dödsstöten för en nätbutik. Ett kontantlöst samhälle vore på många sätt bra, men då ska det fortsatt vara möjligt att göra anonyma betalningar.

Gustav Nipe – förbundsordförande Ung Pirat