Företag som sysslar med att växla bitcoin mot andra valutor har fått nej till att öppna konton i SEB. Volatiliteten i valutan samt frågan kring eventuell penningtvätt ligger bakom bankens ställningstagande. Intresset för bitcoin fortsätter att öka.

Priset låg på onsdagen på över 7 000 kronor för 1 bitcoin, vilket är en uppgång med cirka 5 000 kronor bara den senaste månaden enligt den kurs som anges på svenska sajter som handlar med bitcoin. 

Men just de kraftiga svängningarna i värdet på denna virtuella valuta är enligt banken SEB ett skäl till varför man säger nej till företag som vill öppna konton för hantering av bitcoin.

– Vi har haft några förfrågningar från företag som vill öppna konton hos oss för att kunna växla bitcoin till andra valutor men hittills har vi sagt nej, säger SEB:s presschef Anna Helsén.

seb_1111228c

SEB:s skepsis till de här företagen grundar sig enligt banken i osäkerhet kring deras verksamhet.

– Hittills har vi sett att risken är för stor i de här företagen. Det finns fortfarande en massa frågetecken kring bitcoin som valuta och när vi öppnar ett företagskonto måste vi förstå affären som bedrivs i företaget. De här företagen har inte kunnat visa affärsplaner som varit hållbara eller tillräckliga rutiner för förhindrande av penningtvätt, säger Anna Helsén.

Det har enligt Anna Helsén inte bara handlat om att öppna ett transaktionskonto utan även om andra tjänster knutna till ett företagskonto.

Enligt uppgifter till SvD Näringsliv har det också förekommit att SEB har stängt företagskonton på grund av kopplingar till bitcoin-transaktioner, men Anna Helsén känner inte till något sådant fall.

Svenska Bankföreningen har ingen generell rekommendation vad gäller bankernas hantering av företag som sysslar med växling av bitcoins. Svenska banker är emellertid skyldiga enligt lag att göra riskbedömningar för varje enskild kund vad gäller penningtvätt och detta har alltså SEB vägt in i beslutet att säga nej till bitcoinföretagen.

Det tycks emellertid inte finnas någon enhetlig syn från bankernas sida. På bitcoin.se, ett forum för bitcoin-intresserade, står att läsa att den som har Handelsbanken som bank kan köpa men inte sälja bitcoins på safello.com. Det betyder också att bolaget har ett konto i Handelsbanken.

– Jag kan inte gå in på detaljer men det här företaget verkar ha en sådan tjänst hos oss, säger Handelsbankens presschef Henrik Westman.

Han påpekar att banken gör en individuell bedömning av alla som vill bli kunder och att den bedömningen görs lokalt på kontoren.

De kraftiga svängningarna i kursen för bitcoin tycks alltså inte mattas av. Det rör sig framför allt om uppgångar – kursen har med vissa avbrott stigit i princip kontinuerligt i över två år vilket förklaras av en ökad efterfrågan.

Det finns några förmedlare av bitcoins i Sverige. En av dem är btcx som på onsdagseftermiddagen sålde 1 bitcoin för 7 568 kronor och köpte för 6 566. I juni 2011 stod kursen i cirka 120 kronor.

SvD Näringsliv har sökt David Hedqvist, grundaren för bitcoin.se, för en kommentar till bankernas syn på bitcoin-företagen men inte lyckats nå honom.