Mycket intressanta och inspirerande föreläsningar av Andreas M. Antonopoulos

https://www.youtube.com/watch?v=FUuU4nSRTVg&list=PLbSdnuFOLV4nMiQG9gvPBX_VQUf6E4COM&index=1&playsinline=1