De virtuella valutorna skapar diskussion bland lagstiftare världen över. I Ryssland förbjuds all användning av valutor som bitcoin. I Sverige har frågan fortfarande inte nått riksdagen.

kammaren-liten-2

I USA har bitcoin varit ett hett diskussionsämne bland samhällsdebattörer och politiker sedan ett par år tillbaka. Nyligen nådde diskussionerna om valutans förtjänster och faror kongressnivå. I Ryssland slog i veckan landets riksåklagare fast att handel med bitcoin och andra så kallade kryptovalutor ska förbjudas. Liknande lagstiftning finns redan i Danmark och Kina. Men i Sveriges riksdag är de virtuella valutorna fortfarande en ickefråga.

När DN ringer runt till politiker i justitieutskottet och skatteutskottet ställer sig ledamöterna frågande till det nya betalningsmedlet.

– Det är klart att det är ju pengar på något vis. Men det är ju ett pyramidspel, så uppfattar jag det, säger Leif Jakobsson (S), vice ordförande i skatteutskottet.

Enligt ordförande Henrik von Sydow (M) har utskottet för närvarande inga förslag som gäller bitcoin. Någon timme senare återkommer han och meddelar att utskottet i april ska träffa EU-kommissionen för att sätta sig in i dess arbete med den digitala ekonomin.

– Och där kan så kallade virtuella valutor väcka frågor. Vi följer utvecklingen, säger han. För Skatterättsnämnden och Skatteverket är bitcoin en aktuell fråga. Nyligen har båda myndigheterna bland annat kommit fram att växling av bitcoin ska räknas som tjänst.

Även för rättsväsendet är bitcoin ämne som ofta dyker upp på agendan när betalningsmedlet allt mer frekvent används i exempelvis drogaffärer. Men fortfarande har bitcoin inte specifikt hamnat på justitieutskottets bord.

– Vi har mer haft en bredare diskussion, helt enkelt om nya sätt att tvätta pengar. Då ser man att det här kan vara en väg, säger vice ordförande Henrik Linander (C).

För riksbanken är bitcoin en återkommande fråga. Inställningen just nu är att användningen av valutan fortfarande är väldigt liten och att den inte har någon inverkan på vare sig finansiell stabilitet eller betalningssystemet.

– Sedan vet vi att det kan uppstå risker för den enskilde som använder bitcoin, där är växelkursrisk en sådan sak, säger Björn Segendorf, rådgivare på avdelningen för finansiell stabilitet.

Bitcoin fortfarande ickefråga i riksdagen – DN.SE.