Het_Plein_2012 I Holland har två gator i Haag gått samman och skapat en “Bitcoin Boulevard” där nio restauranger och ett galleri ska acceptera Bitcoin från och med vårdagsjämningen 20:e Mars kl 17:57.


De kommer även ha dagar då de erbjuder “Bitcoin Happyhour” samt en tävling där den personen som spenderat flest Bitcoin på dessa gator tillsammans med den restaurang som fått in flest köp, ska visas på Hollands största storbildskärm.

Det är ett två månaders testprojekt som de sedan utvärderar om de ska fortsätta och utveckla projektet.

Källa: https://www.coindesk.com/dutch-streets-adopt-cryptocurrency-become-bitcoin-boulevard/