Skatteverket deklaration 2015 Vilken sorts tillgång är bitcoin?
Bitcoin är i grunden en datafil som kan överföras till en annan person. Bitcoin kan säljas på digitala handelsplatser och kan också i vissa sammanhang användas som ett substitut för ett sedvanligt legalt betalningsmedel.

Bitcoin har således ett värde för innehavaren och är därmed en tillgång. Avyttring av bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt reglerna i 52 kap. IL om andra tillgångar (kapitalplacering) och deklareras på bilaga/blankett K4 avsnitt D. Försäljning och betalning med bitcoin

Avyttring av tillgångar medför en kapitalvinstbeskattning. Med avyttring menas försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. En renodlad försäljning av bitcoin där man erhåller en ersättning i form av kronor eller utländsk valuta ska således kapitalvinstbeskattas. Betalning med bitcoin vid köp av en vara (till exempel ett par skor) eller en tjänst (till exempel en taxiresa) medför att bitcoin har avyttrats mot en ersättning som motsvarar värdet av varan eller tjänsten. Varje sådan betalning med bitcoin medför alltså en separat kapitalvinstberäkning.

Omkostnadsbeloppet vid varje kapitalvinstberäkning ska beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Om bitcoin har anskaffats vid flera olika tillfällen, ska man beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp.

Exempel
Eva genomför ett antal olika köp och försäljningar av bitcoin enligt följande: Eva köper 10 bitcoin för 10 000 kr och köper sedan ytterligare 10 bitcoin för 50 000 kr. Sammanlagt har hon köpt 20 bitcoin för 60 000 kr och varje bitcoin har därmed ett genomsnittligt omkostnadsbelopp med 3 000 kr (60 000 kr/20).

Eva säljer 15 bitcoin för 60 000 kr och omkostnadsbeloppet är 45 000 (15 x 3 000 kr). Vinsten blir därmed 15 000 kr (60 000 – 45 000). Kvarvarande omkostnadsbelopp för 5 bitcoin är 15 000 kr. Eva köper ytterligare 5 bitcoin för 25 000 kr. Summa omkostnadsbelopp är nu 40 000 kr för 10 bitcoin, vilket medför ett nytt genomsnittligt omkostnadsbelopp med 4 000 kr för varje bitcoin. Eva köper varor på internet för 2 000 kr och betalar med 0,345 bitcoin. Eva avyttrar därmed 0,345 bitcoin för 2 000 kr. Omkostnadsbeloppet är 1 380 kr (0,345 x 4 000 kr) och kapitalvinsten är därmed 620 kr (2 000 – 1 380).

Eva säljer 5 bitcoin för 15 000 kr. Genomsnittligt omkostnadsbelopp är fortfarande 4 000 kr per bitcoin. Det leder till en kapitalförlust med 5 000 kr (15 000 – 20 000), som får dras av med 3 500 kr (70 % x 5 000).

BTCX rekommenderar dig att deklarera online på skatteverket.se då du i realtid kan se vad slutsumman för dig blir. Annars om du gillar huvudräkning kan du använda dig av detta dokumentet: [gview file=”https://bt.cx/sv/news/wp-content/uploads/2015/04/2104_2014.pdf”]

Skatt på kapitalvinst är 30% i Sverige. Vinsten beräknas på kursen som anges på de kvitton på affärer du bör kunna visa upp, dvs. inte en kurs taget från en exchange.

Har man köpt och sålt Bitcoin och gör förluster då får man avdrag för förlusten då det ses som en kapitalplacering dock kommer förlusten sättas ner till 70% och sen kan man kvitta förlusten mot andra kaptialvinster och annars får man ett avdrag på 30% mot sin övriga skatt upp till en förlust på 100 000kr därefter får man 21% i avdrag.

Om du har minat så ska det redovisas antingen som Näringsverksamhet eller Hobbyverksamhet och ska inte tas med på K4 blanketten, i dessa fall kan det vara möjligt att få avdrag för kostnader man haft. Mining är även momsfritt enligt Skatterättsnämndens beslut.

Detta gäller för inkomståret 2013 och 2014.

bild-deklarationen-2011

Om du stöter på problem och skatteverket inte hinner svara, så hälsar våran revisor på wint att de gärna hjälper till med Bitcoinfrågor.

Läs mer om Bitcoin på Skatteverket.

Om du har använt Mtgox som börs och saknar din handelshistorik kan du få hjälp med detta från BitcoinTaxes:

bitcointax_on_btcx

Lycka till! buy bitcoins button