privacy_security_freedom SAFE är ett åtta år gammalt projekt drivet av MaidSafe.net. Hela tanken är att decentralisera internet, inte bara DNS’er och trafik, utan även resurser som beräkningskapacitet, lagring och sekretess. SAFE står för “Secure Access For Everyone” och sammanfattas:

  • Autonomous handling of structured and unstructured data types
  • Private and secure communications
  • Data shared at the filesystem level worldwide, no need for http, smtp, ftp etc.
  • Highly encrypted and private data at rest and in transit
  • The ability for people to self-authenticate onto the network and join anonymously
  • A network resistant to man-in-the-middle attacks or IP address identification
  • A network that requires no administrators or human intervention of any kind
  • No requirement for forward planning using infrastructure that automatically configures around its users in real-time (no data centres)
  • A highly usable and free API that enables a plethora of developers to create the next wave of secure applications not currently possible with today’s centralised architecture
  • An underlying crypto currency called safecoin that will incentivise all actors in this ecosystem


Idag kl 10.00 Svensk tid går det att investera i projektet som körs ovanpå Mastercoin, som i sin tur körs ovanpå Bitcoin. 10% (429,496,729) av systemets safecoins kommer på så vis säljas, 90% kommer senare distribueras ut genom ett proof-of-resource system.

por-diagram

Det här kan bli ett av de största och mest intressanta projekt hitills som använder mer avancerade funktioner än enbart skicka pengar till varandra på ett decentraliserat sätt.

Läs mer om detta i deras whitepaper
Update: nästan 10% av det utsatta målet att crowd-sälja safecoin nåddes inom 30 minuter efter släppet, över 2000 Bitcoins och 1500 Mastercoins hade kommit. Efter ca. 1 timme hade över 21.000 Mastercoins kommit in vilket betyder att över 25% av det utsatta målet redan är uppnått.
En rejäl rivstart för detta system!