btcx.se News blir BTCX|News och får en egen logotyp för att passa in i Goobit/BTCX profilprogram.   newshel