Bild på Gustav Nipe buy bitcoins button Riksbankens nollränta visar att vårt finansiella system brister. Trots detta arbetar det svenska bankväsendet aktivt för att bekämpa ny teknik som kan lösa problemen. Det skriver Gustav Nipe i Ny Teknik idag.

Riksbanken har satt styrräntan till noll procent, vilket aldrig tidigare har hänt. En sådan låg ränta vittnar om att ekonomin går för trögt och medför att Riksbanken inte längre kan använda sitt viktigaste verktyg i kampen för en stabil inflation. Det går inte att sänka räntan lägre.

Vårt finansiella system bygger på tillit. Nollräntesituationen påminner om när Sverige hade 500 procents ränta i början av 90-talet. Tilliten till Sveriges banksystem tar stryk, vilket drabbar ekonomin något oerhört, eftersom färre människor och företag vågar investera. Pengar är ekonomins smörjmedel.

Ur kritiken mot dagens finansiella system har den digitala valutan bitcoin vuxit fram. Valutan är decentraliserad och bygger på revolutionerande kryptografi. Fördelarna med valutan är flera. Du kan göra mycket små eller stora överföringar utan avgift, snabbt till hela världen.

Vem som helst med en internetuppkoppling kan öppna ett konto och börja genomföra betalningar utan omständlig byråkrati. Transaktionskostnaderna för överföringar går mot noll, vilket skulle frigöra enorma miljardbelopp som i dag går till tung administration. Inbyggt i valutan finns även en inflationsutveckling som är förutsägbar, vilket på sikt skapar stabilitet.

Ny subversiv teknologi missuppfattas lätt till en början. Bitcoin har dömts ut många gånger, ändå fortsätter den att växa. I Sverige finns det redan omkring ett tiotal bolag som bygger tjänster kring bitcoin. Dock har flera av dessa företag haft problem med att svenska banker stänger deras bankkonton närmast godtyckligt. Exempelvis har Länsförsäkringar bank meddelat att de inte vill ha några kunder som använder bitcoin. Nordea har stängt av konton för bitcoinbolag och meddelat att de som bank inte har något krav på sig att redogöra för vad deras prövning består av.


Det går inte att tolka de svenska bankernas agerande på ett annat sätt än att de är rädda för konkurrens, då bitcoin kan agera utanför det vanliga finansiella systemet.

Vi behöver fler entreprenörer som vågar och kan utveckla nya betalningssystem, som inte är fast i gamla tankebanor. Riksbankens besked om att införa nollränta kommer fortsätta höja huspriserna och föra ekonomin in i en ny bubbla. Vinnarna är de som spekulerar friskt och sitter på stora lån. Småspararna med pengar på banken är förlorarna.

Svenska bitcoinföretag och andra bolag som bygger nya tjänster för digitala valutor ska inte diskrimineras av det svenska bankväsendet. Staten måste garantera att alla privatpersoner och bolag ska ha möjlighet att ha ett bankkonto. Vi behöver gå ifrån en situation där teknikutvecklingen begränsas och förhindras av ett gammalt banksystem, och i stället hjälper till att gynna utvecklingen av konkurrerande valutor.

Dagens system är inte förutsägbart. Bitcoin kan vara en möjlig väg framåt. Staten behöver möjliggöra för nya teknikbolag att utveckla och testa alternativa valutor. Ett första steg är att förbjuda svenska banker att stänga av bankkonton för företag och privatpersoner som handlar med bitcoin.

Gustav Nipe, förbundsordförande Ung Pirat
https://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3861975.ece