IMG_1081 På Hilton Slussen i Stockholm delades det första Stora Bitcoinpriset ut den 26 januari. Priset är instiftat av den svenska bitcoinveteranen BTCX och delas ut i tre olika kategorier. Årets Bitcoinperson utnämns av BTCX bitcoinpriskommitté. Personen ska ha gjort en särskild insats och arbetat för att öka allmänhetens förståelse för och förbättrat inställningen till bitcoin under det föregående året. Pristagare i denna kategori blev Riksdagsledamoten Mathias Sundin (fp). Sundin har gjort sig känd som anhängare av den digitala valutan. Redan innan han valdes in i riksdagen skapade han uppmärksamhet genom att enbart acceptera kampanjdonationer från allmänheten i just bitcoin. Årets Bitcoinföretag nomineras av BTCX bland vanliga företag som genom att acceptera bitcoin som betalningsmedel, har bidragit till bitcoins spridning och användbarhet under året som gått. Bitcoinanvändarna röstar själva fram vinnaren. Webhallen tilldelas det första företagspriset. “För att man genom att acceptera bitcoin som betalningsmedel, har bidragit till bitcoins spridning och användbarhet”. Webhallen är den första större aktören på den svenska marknaden som låter kunderna använda bitcoin för att betala sina inköp. Lilla Bitcoinpriset. Entusiaster och användare av bitcoin nominerar själva en person som, med de medel som stått den till buds, gjort en insats för bitcoins spridning och användbarhet. BTCX bitcoinpriskommitté väljer ut en vinnare. Drygt ett dussin nomineringar kom in till BTCX. Till sist föll valet på en av grundarna av, och den förste ordföranden för, den svenska bitcoinföreningen, Mats Henricson.