srn Ett bolag (“NYAB”) avsåg att bedriva bitcoinmining och bekräfta bitcointransaktioner och frågade därför Skatterättsnämnden (“SRN”) om den verksamheten skulle anses vara momspliktig.

SRN menade i korthet att:

Vid skapandet av nya bitcoins har NYAB ingen motpart och den belöning i form av bitcoins som NYAB får är inte en ersättning för någon tjänst som NYAB tillhandahåller någon annan. Inte heller när NYAB växlar sina bitcoins mot traditionell valuta tillhandahåller NYAB någon tjänst mot ersättning. I ett sådant fall endast byter bolaget för egen räkning en virtuell valuta mot en annan valuta. Skapandet av bitcoins är inte en ekonomisk verksamhet och medför därför inte skattskyldighet till mervärdesskatt.

I den mån NYAB får betalt i form av transaktionsavgifter för att konfirmera andra personers transaktioner med bitcoins tillhandahåller NYAB enligt Skatteverkets mening en tjänst mot ersättning. NYAB utför då en prestation gentemot den som vill överföra bitcoins och får som motprestation en ersättning som förs in på NYAB:s bitcoin-plånbok via mining-poolen. Om NYAB regelbundet konfirmerar transaktioner i utbyte mot transaktionsavgifter kan bolaget anses uppfylla förutsättningarna för att vara en beskattningsbar person.

NYAB:s tillhandahållande utgör enligt Skatteverket en transaktion avseende överföring och betalningar och är därför undantagen från momsplikt.I och med att SRN ansåg att NYAB i första läget inte bedrev någon ekonomisk verksamhet och i det andra läget momsfri verksamhet saknar NYAB avdragsrätt för moms. https://skatterattsnamnden.se/skatterattsnamnden/forhandsbesked/2015/forhandsbesked2015/mervardesskattbitcoinmining.5.7be5268414bea0646947fb4.html

buy bitcoins button