Bitcoin pixelated Flera företag i bitcoinbranschen håller på att gå över till att prata om “bits” istället för “bitcoin” som enhet. En “bit” är alltså en miljondels bitcoin och bytet till bits motiveras med att det blir lättare att behandla summorna om man flyttar decimaltecknet på det här sättet. Istället för att säga “0.009123” bitcoin skulle

det alltså heta “9123 bits”. Vad tycker du? Ska vi på BTCX hålla oss till ordet bitcoin eller ska vi byta till det nyare bits?

Rösta här!