Valurnorna är tömda och rösterna är räknade.

Att byta enhet till “Bits” vann med 54% av rösterna över 46% för att bibehålla “Bitcoin”. Det är visserligen en seger för bits men det var en mycket jämn kamp och det är inte ett tillräckligt starkt mandat för att genomföra en omedelbar ändring.

Vi konstaterar att bitcoincommunityt

är kluvet i frågan och vi tittar på att man istället ska kunna välja själv vilken enhet man vill se sina bitcoin i.

Vote