EU-domstolens generaladvokat ska uttala sig under dagen hurvida bitcoin ska undantas Moms och skattemässigt jämställas med reguljära valutor.

Processen började för 3-år sedan av David Hedqvist som driver siten bitcoin.se när han bad om ett förhandsbesked från Skatteverket för att kunna bedriva en växlingssida för valutan bitcoin. Svaret har blivit en långdragen process och skatteverket vill ha

ett förhandsavgörande ifrån EU-domstolen.

EU-domstolens generaladvokats uttalande i frågan vilket väger tungt för EU-domstolens avgörande. Många bitcoinbolag väntar på resultatet som påverkar hur bitcoin kommer handlas på de Europeiska börserna.

David menar att han tycker det vore kul med ett positivt resultat då bitcoin får lika villkor att konkurrera med de traditionella valutorna. Det skulle leda till ökad konkurrens bland banker och kreditinstitut vilket kommer gynna konsumenten i pris och tillgänglighet för finansiella tjänster.

Läs mer på DagensNyheter.se

EU-domstolens generaladvokat har nu uttalat sig positivt för bitcoin som valuta, läs här.. Köp bitcoin BTCX