Vad är Bitcoin? Hur är bitcoin statusen i Stockholm? Och vad händer i EU-domstolen idag?

Del 1: P5 Sveriges Radio Stockholm
Del 2: P5 Sveriges Radio Stockholm

Läs mer: EU-domstolens generaladvokats utlåtande