Från och med nu är BTCX så gott som oberoende. Vi har nämligen släppt blockchain.info som underleverantör för bitcointransaktioner.

Det betyder att vi bara har oss själva att skylla ifall något fel råkar inträffa.

Challenge accepted! Doge meme pink