Ett kanonbeslut i rättan tid. Bloomberg berättar att den svenska dispyten om hur bitcoin ska behandlas har fallit väl ut.

“The virtual currencies should be treated in the same way as traditional money”, the Court of Justice said.

EU-domstolen kommer fram till att växling av bitcoins är en tjänst men att tjänsten är momsfri. Domstolen

menar att Bitcoins inte är en traditionell valuta, dvs. ett lagligt betalningsmedel utan ett alternativt betalningsmedel som accepteras av parterna i en transaktion. I målet hade inte bitcoin något annat syfte än att utgöra ett betalningsmedel och undantaget från moms för finansiella transaktioner skulle delvis förlora sitt syfte om inte också transaktioner rörande bitcoins var undantaget moms.

Passa på och köp lite för att fira! Knapp till bloggen english