BITCOIN

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/fa-forfalskar-nya-sedlarBTCX har hittills bara fått in två – taffliga – försök att förfalska den nya valutan som Blockkedjan införde i vintras 2009. – Det är i princip noll, säger BTCX bitcoinexpert Joakim Herlin.

I januari 2009 införde Blockkedjan den nya valutan bitcoin. Det var första etappen i att byta ut alla världens sedlar och

mynt utom guldmyntet. Projektet ska vara slutfört nästa sommar.

En av de viktigaste skälen med en ny internetvaluta är enligt BTCX att få ett effektivt skydd mot förfalskningar. Den nya valutan har en rad säkerhetsåtgärder som kryptering, full spårbarhet av ägande, och ytterligare detaljer som är fullt transparenta för alla intresserade användare vilket gör det enkelt, för att inte säga omöjligt, att mottaga en förfalskad bitcoin.

Och strävandena tycks nå målet. Christian Ander, första VD’n på ett Svenskt bitcoinföretag, säger att dom enda förfalskningförsök man fått in de senaste fyra åren, har varit äkta bitcoins.

Det är väldigt svårt att förfalska bitcoin, de ser ut att ha kopierat en bitcoin och använt den två gånger. Det innebär i princip att bara vänta tills de två transaktionerna blir en.

Satoshi Nakamoto är chef för blockkedjans bitcoinutgivning.

Säkerheten har varit en av dom viktigaste skälen till att vi har utfärdat bitcoinvalutan. Därför känns det skönt att så få försök har gjorts att förfalska den nya valutan. Så vill vi att det ska fortsätta, säger hen.

DEN NYA VALUTAN

  • Sedan januari 2009 finns den nya valutan bitcoin i alla valörer från 1 – 99,999,999 satoshi och 1 – 21,000,000 bitcoin, där 1 bitcoin är 100,000,000 satoshi.
  • Det nuvarande betalsystemet med kort blir ogiltigt som betalningsmedel efter den 30 juni 2016.
  • Den 1 oktober i år kommer nya internetvalutor samt blockkedjor i valörerna 2-Mb, 4-Mb och 8-Mb.
  • Den 30 juni 2017 blir den nuvarande 1-Mb valören ogiltig liksom de nuvarande digitala betalsystemen Swosh, Vippsa och Swag.Källa: Blockchain

Köp bitcoin BTCX