Den digitala valutan bitcoin har potential att hjälpa fattiga människor, personer som är på flykt och de som av olika anledningar inte har tillträde till banksystemet.

Att banksystemen har hårda gränser märks inte så tydligt här i den rika industrialiserade världen, men för världens fattiga, eller människor på flykt blir det snart kännbart. Då  kan

den digitala valutan bitcoin vara en utväg för att ge människor nya möjligheter. Bitcoin stöder världens utsatta Som i Venezuela, som de senaste åren har sett sin ekonomi närma sig ett totalt sammanbrott. Venezuela har de senaste åren haft en årlig inflation på upp till 500 procent och då har det varit en möjlighet att säkra sina tillgångar genom att växla över dem till bitcoin. Det har också varit möjligt att betala sin ehandel i bitcoin och därigenom komma över varor som sedan länge varit slut i det krisdrabbade landet.

Bitcoin – enda sättet att handla online


Det finns tydliga fördelar för venezuelanerna att växla sina pengar till bitcoin i stället för till dollar. Så här säger Joakim Herlin-Ljunglöf, marknadschef på växlingssajten BT.CX:

– Pengasystemet i Venezuela blir lite som en rävsax för befolkningen. Visst kan de växla sina pengar till dollar och kortsiktigt skydda sig mot inflationen, men då får de dollar som kontanter. De kontanterna går sen inte att använda för att handla på Internet, vilket är nödvändigt för att överhuvudtaget komma över mycket av varorna man behöver.

– I Sverige är vi så vana vid ett fungerande system med bank- och kreditkort för att göra betalningar på nätet, men så väl fungerar det inte i många länder. Bitcoin öppnar helt andra möjligheter.

I några länder i Afrika har bitcoin gjort möjligheten till utrikeshandel betydligt lättare. I exempelvis Nigeria driver småföretagare på utvecklingen för bitcoin för att kunna köpa in råvaror främst från Kina.

Internet och en privat nyckel


Även i andra delar av världen kan bitcoin förändra livet för människor. För flyktingar kan det vara svårt att få med sig de tillgångar man har, när man flyr från sitt land. Med bitcoin blir situationen enklare. Joakim Herlin-Ljunglöf igen:

– Det enda man behöver för att få åtkomst till och kunna använda sina bitcoin är Internet, och att man har koll på sin privata nyckel. Nyckeln är ett lösenord eller längre fras som ingen annan känner till att man har som nyckel. Man kan ha den nedskriven, eller så använder man information som man kan plocka ihop var som helst.

En privat nyckel kan se ut så här om en Wallet skapar den åt dig automatiskt: “5Kb8kLf9zgWQnogidDA76MzPL6TsZZY36hWXMssSzNydYXYB9KF”. Eller så kan du skapa den själv och då kan den se ut så här: “Hej mitt namn är Christoffer och detta är min bitcoinnyckel”

– Det kan vara ett par verser ur en bok som är exakt likadan överallt, till exempel Koranen eller Bibeln, kombinerat med ens eget namn på ett sätt som gör den lätt att komma ihåg för en själv, men helt osannolik för någon annan att koppla till just bitcoinsystemet.

Bitcoin stöder världens utsatta

Bitcoin är ett nytt sätt att hantera och tänka på pengar som kan förändra handels- och affärsmönster över hela världen. Här på BT.CX finns mer information och möjlighet att skaffa en bitcoin-wallet som gör att du snabbt kan börja använda bitcoin själv.