I ett brev till medlemmar av G20 fastslog Bank of Englands guvernör Mark Carney att kryptovalutor inte utgör någon risk för världsekonomin. Detta trots påtryckningar om hårdare reglering.

BTCX ser mycket positivt på uttalandet. Ju fler som inser att blocktech och krypto inte är ett hot utan en möjlighet, desto bättre.
Kryptovalutor – Ingen risk för världsekonomin säger Bank of England Det ökade intresset för kryptovalutor

under det gångna året har orsakat stor volatilitet i prisets utveckling. Efter rekordnoteringen har priset på Bitcoin snabbt fallit tillbaks; medlemmar av G20 har därför uttryckt en oro för kryptovalutors påverkan på stabiliteten i världsekonomin. Japan, Tyskland och Frankrike är de nationer som främst pushat för en stärkt reglering.
Bank of Englands guvernör Mark Carney – som även är ordförande för Financial Stability Board (FSB) – har trots påtryckningar slagit fast att kryptovalutor inte utgör någon risk för den globala finansiella stabiliteten.

I ett brev till medlemmar av G20 som publicerades den 18 mars skrev Carney följande:

The FSB’s initial assessment is that crypto-assets do not pose risks to global financial stability at this time. This is in part because they are small relative to the financial system.Vidare påminde Carney medlemmarna:

The technologies underlying them have the potential to improve the efficiency and inclusiveness of both the financial system and the economy.


Härom veckan träffades medlemmar av G20 i Buenos Aires för att vidare diskutera regleringen av kryptovalutor.

Din egen kryptovaluta köper och säljer du såklart på BTCX, Standard och Express.