Sydkorea vill reglera handelsplattformar för digitala valutor på samma sätt som banker för att förhindra att de används till att finansiera illegala verksamheter. Regleringen skulle vara en viktig milstolpe i att legitimera kryptovalutor och handelsplattformarnas värde. Mycket välkommet tycker BTCX Sydkorea reglerar kryptobörser på samma sätt som banker Korea Financial Intelligence Unit (KFIU) har – tillsammans med andra finansiella organisationer i Sydkorea –

beslutat att reglera handelsplatser för kryptovalutor på samma sätt som banker.
På så sätt vill de motverka att kriminella använder digitala valutor för att finansiera terrorism eller annan illegal verksamhet.

För att man effektivt ska kunna bekämpa illegal finansiering, vill KFIU erkänna handelsplatserna för digitala valutor som finansiella institutioner. De omfattas då av samma regler som banker kring pengatvätt och missbruk. Regelverket ger myndigheterna möjlighet att övervaka handeln och upptäcka misstänkta transaktioner. Enligt KFIU skulle övervakningen utföras med full transparens och utan att äventyra den anonymitet som kryptovalutor erbjuder.

Vad betyder det för kryptomarknaden?
CNN skriver att Sydkoreas beslut är en positiv signal för digitala valutor och stärker dess legitimitet världen över. Att handelsplattformar för digitala valutor erkänns som finansiella institutioner bör också locka fler institutionella investerare – då reglerade marknader erbjuder en större säkerhet än oreglerade. Om fler länder följer Sydkoreas initiativ – är detta ett stort steget mot en ökad acceptans kring digitala valutor och dess värde.