Sydkorea reglerar kryptobörser på samma sätt som banker

2018-06-18

Sydkorea vill reglera handelsplattformar för digitala valutor på samma sätt
som banker för att förhindra att de används till att finansiera illegala
verksamheter. Regleringen skulle vara en viktig milstolpe i att legitimera
kryptovalutor och handelsplattformarnas värde. Mycket välkommet tycker BTCX


Korea Financial Intelligence Unit (KFIU) har – tillsammans med andra finansiella organisationer i
Sydkorea – beslutat att reglera handelsplatser för kryptovalutor på samma sätt som banker.
På så sätt vill de motverka att kriminella använder digitala valutor för att finansiera terrorism eller
annan illegal verksamhet.

För att man effektivt ska kunna bekämpa illegal finansiering, vill KFIU erkänna handelsplatserna
för digitala valutor som finansiella institutioner. De omfattas då av samma regler som banker kring
pengatvätt och missbruk. Regelverket ger myndigheterna möjlighet att övervaka handeln och
upptäcka misstänkta transaktioner. Enligt KFIU skulle övervakningen utföras med full transparens
och utan att äventyra den anonymitet som kryptovalutor erbjuder.

Vad betyder det för kryptomarknaden?
CNN skriver att Sydkoreas beslut är en positiv signal för digitala valutor och stärker dess
legitimitet världen över. Att handelsplattformar för digitala valutor erkänns som finansiella
institutioner bör också locka fler institutionella investerare – då reglerade marknader erbjuder en
större säkerhet än oreglerade. Om fler länder följer Sydkoreas initiativ – är detta ett stort steget
mot en ökad acceptans kring digitala valutor och dess värde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *