Tillgången på Bitcoin är begränsad. Enligt Steve Lee, tidigareProduct Director hos Google, kan endast 1 procent av jordens befolkning äga mer än 0.28 BTC. Men en undersökning visar att dukan vara mer unik än så. Om du har Bitcoin kan du tillhöra 'the 1%' Photo by Andre Francois on Unsplash

Utbud och efterfrågan
En viktig hörnsten i Bitcoins protokoll är att utbudet av kryptovalutan aldrig kommer överstiga 21 miljoner.

När fler investerare och institutioner vill lägga beslag på den digitala råvaran förväntas tillgången minska drastiskt under kommande år. Allt färre får då chansen att någonsin äga en hel Bitcoin.

If you own 0.28 BTC and HODL, you can be certain no more than 1% of the current world’s population can ever own more BTC than you. A modestinvestment of $1,830 today can ensure you are a 1%-er in a future Bitcoinworld - förklarade Steve Lee, tidigare Product Director hos Google.Siffran är troligen lägre än så
Chainalysis, ett forskningsföretag inom blockchain, avslöjade i slutet av 2017 att upp till fyra miljoner Bitcoin försvunnit permanent som ett resultat av stöld eller förlorade wallets.

Steve Lee’s uträkning haltar därför något då han utgick från att det finns 21 miljoner Bitcoins tillgängliga. Om undersökningen från Chainanalysis stämmer, krymper den siffran till 17 miljoner. Det betyder att endast 0.8% av jordens befolkning kan äga fler än 0.28 BTC. Och färre än 0.2% kommer någonsin äga en hel Bitcoin.

Med en investering på c:a 16.000 kronor (idag) tillhör du alltså mindre-än-1-procenten.

I termer av utbud och efterfrågan, visar siffrorna att marknaden för kryptovalutor är i sin linda. Sektorn har framtiden för sig och kan växa rejält på sikt. Men alla kommer inte kunna vara med på resan. Källa: CCN