Priset på Bitcoin kan bryta 10 miljoner dollar, enligt investeringsfirman Lucid.

Den amerikanska förvaltaren Lucid ser Bitcoin som det främsta alternativet till att lösa den skenande skuldkris världen står inför. Även om den globala förmögenheten har växt de sista 20 åren, har skuldberget ökat tre gånger så mycket under samma tidsperiod.

Enligt Lucid är massinvesteringar i Bitcoin vår bästa chans till att lösa skuldkrisen permanent.

Förhållandet mellan världens skulder och rikedomar har skenat ut ur kontroll, menar Lucid. I slutet av 2018 uppskattades skuldberget till 247 biljoner dollar i jämförelse med de 317 biljoner dollar världens förmögenhet ansågs vara värd. Trots att våra tillgångar överskrider skulderna, blir klyftan allt mindre. Medan förmögenheten har växt med 133 procent över de sista 20 åren – har världens skulder ökat med hissnande 394 procent.
Lucid hävdar att utvecklingen är ohållbar och understryker att världen måste hitta en lösning för att hantera skuldkrisen. Enligt förvaltaren finns de fem möjliga strategier:

  • Adopteringen av en ny guldstandard
  • Skapandet av en ny råvara
  • Nedskrivning av skulder
  • Ekonomisk tillväxt
  • Massinvesteringar i Bitcoin


“Bitcoin är vårt bästa alternativ”
Lucid anser att massinvesteringar i Bitcoin är vår bästa möjlighet och det enda alternativ som ger en permanent lösning på skuldkrisen. Samtidigt skulle det begränsa den skada som en ekonomisk kris skulle medföra.

– [I]s this [mass bitcoin adoption] feasible? Probably not. But we believe it is possible and we believe it offers the greatest benefits with the least collateral damage to the least number of individuals, corporations, institutions, and countries. Most importantly, it would provide a permanent fix, a quality that none of the other solutions provide, skrev Lucids VD och investeringschef Dean Tyler Jenks samt vice VD Leah Wald i en rapport.

“Priset på Bitcoin: 10 miljoner dollar”
Om Lucid skulle få rätt i sitt antagande, skulle priset skjuta i höjden. Men hur högt? Lucid tror att 10 miljoner dollar per Bitcoin är en bra uppskattning. Vid den nivån skulle tillgångarna vara värda ungefär 200 biljoner dollar och anses vara en tillräcklig reserv för att lindra världens skuldbörda.
Jenks och Wald avslutade rapporten med orden: “Do we believe Bitcoin will be chosen as the solution to the debt crisis? That is the wrong question. The right question is: will there be a choice?”

10 miljoner dollar för en bitcoin