Mars månad har varit en upp och nergång för kryptomarknaden. Både den övergripande kryptomarknaden i det stora samt även bitcoin har sett en skarp uppgång och nedgång under perioden med en uppgång om omkring 20 procent sedan månadens första dag.

Det största som hänt i industrin är ett skifte i medvetande och acceptans från gemene man kring hur unika digitala tillgångar, non-fungible tokens eller NFTs som det kallas, plötsligt har exploderat. Marknaden har sett en massiv ökning i efterfrågan på många av de mest välkända handelsplatserna för dessa tillgångar och kronan på verket var när det mycket välkända auktionshuset Christie's auktionerade ut ett digitalt konstverk av konstnären Beeple för 69.000.000 USD. Konstverket går att finna här. Världen förändras snabbt. Det är ett som är säkert.


Kryptomarknaden

The crypto market

Bitcoinmarknaden rör sig traditionsenligt i volatila mönster men med en fortsatt uppåttrend för månaden räknat.

The crypto market

Kryptomarknaden exklusive bitcoin är även den pågående i samma riktning under senaste månaden.


Bitcoin och den traditionella industrin

Bitcoin and the traditional industry

Bitcoin fortsätter att klättra upp för relevansens stege och har nu passerat det (ö)kända varumärket Facebook. Nästa stop: silver.


Bitcoin och andra kryptovalutor

Bitcoin and other cryptocurrencies

Bitcoins dominans i jämfört med resterande kryptomarknad fortsätter att hålla stabilt omkring 60 procent.


Utbildningsmaterial

Education

I vår fortsatta utbildningsserie tar vi nu en titt på ett unikt sätt att förlora pengar inom DeFi som kallas impermanent loss. Decentraliserad finans är ett nytt sätt att utforska uppsidan på en ny teknologi, men detta betyder att det också är ett unikt sätt att utforska nedsidan. Var försiktig där ute. What Is Impermanent Loss in DeFi?


Månadens största nyheter

Beeple sold an NFT for $69 million
Visa To Start Settling Transactions With Bitcoin Partners In USDC
New Zealand Fund Invests 5% in Bitcoin
Elon Musk: ‘You Can Now Buy Tesla with Bitcoin’


Övrig intressant data

Det finns många unika indikatorer inom bitcoin utöver priset som visar på att det är en ökad efterfrågan på det digitala guldet. Vissa indikatorer, som de två nedan, visar att antalet aktiva bitcoinadresser samt antalet nya adresser stadigt ökar.

Average number of transactions

Average number of transactions

Detta är en väldigt tydlig indikator på att det inte bara är “number go up” eller den kända “NgU teknologin” hos bitcoin som lett till kortsiktig spekulation och “pump and dump” beteende hos användarna. Utan något mer likt organisk tillväxt.

Däremot så är blockstorleken den samma oavsett efterfrågan. Detta är viktigt för att behålla bitcoin decentraliserat, men den ökade efterfrågan får istället då sitt uttryck genom en ökad transaktionskostnad för användaren. Som grafen nedan visar så har antalet transaktioner inte ökat i samma takt som användarna tillkommit, den har till och med minskat.

Fees for transactions USD

Så istället för ett ökat antal transaktioner så har kostnaden att genomföra transaktionen istället ökat. Eftersom antalet transaktioner som kan genomföras är som bäst någorlunda konstant eller till och med minskande, men efterfrågan på att göra transaktioner har ökat, så ser man i grafen nedan tydligt att kostnaden för att genomföra en transaktion istället har ökat mätt i både bitcoin eller USD.

Fees for transactions USD

Vad du tittar på är hur många bitcoin som betalas per block i transaktionsavgift till miners. Inte nog med att antalet bitcoins som betalas trendar uppåt, med det ökande bitcoinpriset mätt i exempelvis USD så har kostnaden ökat lavinartat. Detta gör det kostsamt att genomföra små transaktioner, men om du väntar på att genomföra dem i framtiden när transaktionskostnader är lägre på nätverket kan du behöva vänta ett bra tag, för inget verkar tyda på att de är på väg i någon annan riktning än uppåt för tillfället.