Lilla boken om Bitcoin

Kära BTCX-kunder!

Vi på BTCX är glada med att fortsätta presentera fantastiska författare med värdefulla texter. Härnäst bland våra rekommendationer står Lilla boken om Bitcoin: Frihet, finanser på lika villkor och en hållbar framtid.

Lilla boken om Bitcoin förklarar bristerna med dagens monetära system, och varför Bitcoin skapades som ett alternativ till detta. Boken beskriver med enkla termer vad Bitcoin är, hur det fungerar, varför det är värdefullt, och hur det stärker frihet och möjligheter för folk världen över.

Författare - Timi Ajiboye, Luis Buenaventura, Lily Liu, Alexander Lloyd, Alejandro Machada, Jimmy Song, Alena Vranova och Alex Gladstein ger en kort presentation av dem själva och deras bok nedan:

Vi som skrivit denna bok är aktivister, föreläsare, entrepenörer, företagsledare, investerare och forskare. Vi kommer från Afrika, Asien, Europa, Nord och Sydamerika. Vi är olika på många sätt men förenas i vår fascination av bitcoin och den inverkan vi tror att det kan få på vår värld och våra liv.

Målet med denna bok är att hjälpa läsaren inse att det finns problem med dagens monetära system, att bitcoin uppfanns som ett alternativ till detta, hur politik och samhället kommer att förändras och vad detta innebär för framtiden. När du läst denna bok så hoppas vi att du kommer känna samma vördnad inför bitcoin som vi gör.

Om du vill veta mer om denna nya form av pengar, som allt fler får upp ögonen för, och börjar använda, är detta en bok för dig. Du kan köpa Lilla boken om Bitcoin via denna länk: https://konsensus.network/product/lilla-boken-om-bitcoin/

Använd koden ROSENBAUM för 10% rabatt och betala med bitcoin (on-chain eller lightning) för ytterligare 10% rabatt. Enjoy!