Ethereums kommande uppgradering

Uppgraderingen till Ethereum 2.0 (mainnet merge) börjar någon gång 14-15 september. Nätverket kommer att gå över till PoS (proof-of-stake) i stället för tidigare PoW (proof-of-work). Detta gör man för att minska energikonsumtionen kraftigt och göra Ethereum mer effektivt och skalbart.

Den 13 september kommer vi på BTCX av säkerhetsskäl att sätta köp av ETH på paus till dess att uppgraderingen slutförts och nätverket är stabilt igen. Det går bra att fortsätta köpa bitcoin hos oss precis som vanligt under denna period.

Följ oss på sociala media för löpande information:

För mer information, se länkar nedan: