Goobit CEO: Crypto industry on course to grow exponentially

Tillväxt i kryptobranschen beskrivs ofta i termer såsom AML, WEB3, NFT & OTC. Goobit Group har goda förutsättningar att etablera sig inom dessa tillväxtområden. Goobit’s VD Christian Ander ger här en del svar på vart bolaget står idag samt riktningen framöver.

De flesta som mer eller mindre aktivt följer kryptorelaterade nyheter har säkert märkt att Bitcoin priset fallit det senast året och även rekordvärderingarna inom digital konst i form av s.k. NFTs har minskat kraftigt de senaste ett till två åren. Samtidigt har mängden av olika kryptoprojekt inom de båda områden fortsatt att växa globalt vilket betyder att transaktionerna inom kryptovärlden växer som i sin tur gynnar de redan etablerade aktörerna. Branschen växer dessutom som snabbast just nu inom eSports och gaming där de erbjuder virtuella produkter från till exempel McLaren formula-bilar eller inom den kommande FIFA worldcup varianten som tar plats i Roblox virtuella miljö.

Dessa megatrender uppmärksammas av de allra största globala IT bolag såsom Meta/Facebook, Microsoft och Accenture som fortsättningsvis investerar i Metaverse och virtuella världar vilket ofta refereras till som WEB 3.0. Att även stora traditionella banker som HSBC och en av världens äldsta banker, Bank of New York Mellon, nu har lanserat tjänster inom den här sfären för att bemöta efterfrågan väcker ju en fråga vad som händer med svenska banker?Christian Ander, vad tror du att det beror på att det finns en sådan osäkerhet för krypto inom svensk bank- och finans?

Bitcoin och krypto utmanar etablissemanget både i teori och praktik samtidigt. Men för oss som etablerad aktör sedan många år så framstår oron som obefogad. Ta till exempel, AML, spårbarhet, transparens och regelefterlevnad. Det är lika viktigt för oss som för alla andra, och möjligheterna att erbjuda just detta i den globala och transparenta värld som bitcoin och andra publika kryptonätverk erbjuder är mer sofistikerade än de metoder som används i de etablerade finanssystemen. Därför finns en avvaktande ställning mot ny teknik, precis som musikindustrin inte trodde på Internet när det begav sig vilket kostade den industrin enormt och gav upphov till nya aktörer som Spotify.

Finns det förutsättningar för den svenska finansbranschen att börja använda krypto och blockchain?

Absolut! Den Europeiska MiCA förordningen ger ett regulatoriskt ramverk för börser, banker och kryptobolag att arbeta i. Goobit AML SaaS lösning för kryptovalutor och digitala tillgångar är förberett för detta ramverk så att banker och finansbolag redan nu kan förbereda sig inför utrullning av MiCA som väntas ske kring 2024.

Du och bolaget menar att kryptobranschen kommer att växa framöver i och med den regulatoriska harmoniseringen i EU?

Ja. Redan idag har vi publika miljardbolag som använder våra tjänster för att leva upp mot regleringar och sanktioner som finns för att hantera kryptorelaterade transaktioner som den nordiska finansbranschen inte hanterar idag.

Men vad betyder det för Goobit?

Behovet av att efterleva regelverk inom krypto kommer att öka markant. WEB3.0 och användningen av tokens som NTF:er ökar. Stora aktörer kommer in i vår bransch och det är inte bara finans vi pratar om här utan områden som dataspel, musikrättigheter, biljettförsäljning, myndigheter, advokatbyråer samt domstolsväsendet. För att möta de kommande utmaningarna har vi skapat en ny AML-Desk (Anti Money Laundering). Det är ett tjänsteerbjudande för digitala tillgångar som möter ett stort intresse. Det blev en tjänst nästan innan det var en färdig tjänst så att säga. Den har vuxit organiskt och vi har redan behandlat drygt 12 000 förfrågningar. Till AML-Desk-produkten finns det ett realtids API vilket erbjuds som en SaaS-tjänst där hänsyn har tagits till de nya segmenten som behöver använda den. Den har vi just nu startat ihop med Azerion.

Och den sista förkortningen, OTC?

Det betyder att vi utökar med en BTCX OTC-tjänst (Over the Counter) då bolaget har sett ett ökat intresse ifrån den kundkategorin. Tjänsten riktar sig till kapitalstarka kunder som önskar sig en erfaren aktör som ger pålitlig, personlig service och som kan genomföra en affär utan att orsaka kurspåverkan vid själva transaktionstillfället.

Men bitcoinkursen är i en så kallad kryptovinter och inflation och elpriser stiger, Goobit tänker ändå att tillväxt väntar?

En absolut självklarhet. Efter 10 år i branschen har vi mark att stå på som är svårmatchad. Vi har varit med om tre kursras på över 80% tidigare och dessutom har vi hanterat den osäkerheten svenska bankerna har haft under lång tid. Det är inte många företag som överlever sådana stormar. Dessutom är det i tuffa tider som den bästa innovationen sker och alla måste pröva nya strategier för att hitta alternativa lösningar. Det är nu den första svenska storbanken börjar med sina kryptoinitiativ.

Sammanfattningsvis ser potentialen inom branschen ut att växa när stora utländska IT bolag och banker har aktiverat sig för att vara med i utvecklingen. Nu erbjuder Goobit den svenska finansbranschen att delta på ett regulatorisk säkert sätt med AML och OTC lösningar för att ta del av i den kommande tillväxten.