Vi tar en titt på året som passerat och hoppas att 2023 ger mer glädje och positivitet för alla människor!

Happy new year!

FTX skandalen

Årets största nyhet är utan tvekan FTX skandalen och frågan är väl om inte Sam Bankman-Fried och FTX kan erkänna sig skyldiga till kryptovärldens största skandal någonsin. Historien tar ju aldrig slut och de otroligt bisarra detaljerna av informationen som kommer ut pekar på en berättelse värdig minst ett par Hollywoodfilmer.

Sam B-F är numera arresterad i Bahamas men är utlämnad till amerikanska myndigheter som antagligen kommer ge SBF ett rum på en anstalt under en väldigt lång tid om åklagaren får sin vilja igenom.

Man har nu kunnat se att både bokföring och redovisning varit otroligt oseriösa och till gränsen på obefintliga om man jämför mot de regelverken t.ex.banker och investmentbolag måste följa idag. Den totala bristen på bokföring och total kontroll över likviditet har nu senast visat sig möjliggöra så att Sam B-F ihop med FTX medgrundare Gary Wang via Alameda kunde låna 546 miljoner dollar för att köpa 7 % av aktieinnehavet i RobinHood och dessa aktier användes sedan av Alameda som säkerhet för att låna mer kapital.

Ett företag som sökt anspråk på dessa aktier är aktören BlockFi som gick i konkurs efter FTX kraschen då de hade lånat ut 600 miljoner USD till Alameda research men det återstår att se hur många andra företag som även kommer att stämma FTX/Alameda/SBF för att söka ersättning.

En punkt som SEC även tar upp gäller FTX uppmaning till sina kunder att de skall skicka pengar till en väldigt suspekt elektronikåterförsäljare på internet. Hemsidan är nu offline men innehåll en mängd stavfel samt otroligt konstiga priser vilket brukar vara en tydlig varningssignal på att något kanske inte är som det ska. Kapitalet som skickades till hemsidan har sedan använts i Alamedas handel. Man tror även att 8 Miljarder i skulder har hemlighållits av FTX chefer. Man anar att det gäller ett kundkonto som Sam B-F personligen refererade till som ”Våra koreanska vänners konto”. SEC hävdar även att FTX använt 200 miljoner dollar av sina kunders kapital till att investera ena hälften i fintech företaget Dave medan andra halvan gick till Web3 bolaget Mysten Labs.


Sam Bankman Fried har nekat till alla anklagelser gällande det fleråriga bedrägeriet han utfört enligt amerikanska SEC och rättegången förväntas att påbörjas redan den 3:e januari 2023 och det lär bli en uppmärksammad rättegång fylld av dramatiska detaljer om hur allt detta varit möjligt att utföra under så lång tid. En sak som är säker är att 2023 kommer bli ett år fyllt med förslag och krav på nya regelverk och processer för företag som hanterar kryptovaluta vilket är positivt med tanke på hur många aktörer agerat genom åren vilket har skadat ryktet för kryptovalutor och lett till en mycket långsammare utveckling av blockchainteknologin.

Ironin ligger i att Budord nummer 1 inom krypto är att tekniken är decentraliserad och till för alla människor utan censur, medan FTX och Alameda visar på hur en stor och mäktig organisation med så mycket makt centrerat runt en person blir centralisering i sin yttersta bemärkelse.


Terra

En s.k. Algoritmisk stablecoin kallad Terra UST kraschar helt och tappar sin peg mot USD. Enkelt uttryckt så baserade den sitt ”stabila” värde på att bränna coins av en kryptovaluta kallad Terra LUNA när värdet på Terra UST går under 1 USD och man gör själva motsatsen och mintar Terra LUNA när värdet på UST överstiger 1 USD.

Det skedde en stor dump till ett värde av 285 miljoner dollar vilket sedan spred sig till sociala medier och orsakade en massvis av avyttringar och blankningar av de båda respektive valutorna. För att bevara stabiliteten på sina plattformar så beslutade sig skaparna av Terra genom organisationen Terra Form att sälja alla sina tillgångar i bitcoinreserver som då inhöll 40 000 BTC. Allt kaos ledde till att kryptovalutorna avlistades från de flesta större börserna och den påföljande hyperinflationen innebar att värdet sjönk till mer eller mindre 0 efter att ha haft ett värde på närmare 40 Miljarder USD vid sin peak. Sydkoreanska myndigheter som jagar grundaren Do Kwon tror nu att han gömmer sig någonstans i Sibirien efter att ha flytt via flertalet länder som bland annat Dubai, Singapore och Serbien.


Ethereum merge

En historisk punkt i Ethereum plattformens historia inträffade under året. Man gjorde en uppdatering av kedjan och förändringen innebar att Etherum mainnet och exekveringslager gick ihop med den s.k. ”Beacon Chain”. Det betyder att ETH-kedjan gick från den energikrävande konsensusmekanismen Proof of work (PoW) till den mer energismarta metoden Proof of Stake (PoS). Mer praktiskt betyder det att Ethereum kommer använda cirka 99,95 % mindre energi än när kedjan använde sig utav PoW samt att man även kan nyttja stakefunktionen för sina Ether.

Uppgraderingen är en av de första stegen mot en snabbare och billigare blockkedja utan att för den sakens skull tappa sin tekniska decentralisering och vi kan räkna med några riktigt spännande år framöver för Ethereum när funktioner som sharding införs.

Happy new year!

Trender 2023

Det är enkelt att spekulera i vad som kommer bli stort men svårt att avgöra vad som verkligen slår igenom. FTX skandalen kommer säkerligen ligga bakom ett antal trender de kommande åren och vi har redan sett födelsen av Proof of Reserves, en nystartad process som säkerligen kommer bli standard i olika former framöver hos både stora och små aktörer där de publikt visar upp sina likvida medel och tillgångar för att på så sätt få sina kunders fulla förtroende. Man kan säga att det kommer fungera som en kvalitetsförsäkran för kunderna att använda just deras plattform utan att behöva oroa sig för att deras investeringar och tillgångar kommer att bli felaktigt hanterade eller förlorade eftersom de själva kan se ”bokföringen”.


SSI är något som jag personligen tror kommer bli en stor trend med start i år. Förkortningen står för Self-Sovereign-Identity och innebär en lösning för att identifiera sig själv via sin kryptoplånbok på ett sätt som kan jämföras med att använda sin Facebook, Google eller Apple ID för att identifiera sig online. Nu ligger dessa uppgifter hos stora företag i stället för att du själv äger din identitet gentemot applikationer och tjänster. Framöver när web3 blir mer och mer moget för tjänster inom sjukvård, bank och finans, försäkring samt ägande så kommer det att behövas tillförlitliga system för identifiering om web 3 någonsin skall slå igenom på stor front för den generella folkmassan.


Web 3 växer explosionsartat just nu och kommer bara öka under året som kommer där utvecklingen drivs på av Metaverse,GameFi och NFT tekniken där kreativiteten flödar för tillfället och nya applikationer ploppar upp som svampar ur marken. Även om inga kioskvältare för människor utanför kryptovärlden dykt upp på marknaden än så utvecklas det mängder av mer och mer avancerade spel baserade på blockkedjeteknik så det är bara en tidsfråga innan något slår igenom ordentligt. NFT tekniken innebär så många nya möjligheter inom spel så jag tror det är den funktionaliteten som kommer utvecklas mest under 2023. Metaverse kommer visa en del framsteg under året inom framför allt inom gaming men trots det tror jag att det stora genombrottet ligger flera år framåt i tiden. Kapaciteten måste skala kraftigt om spel skall fungera ordentligt i realtid med blockkedjeteknik i grunden och vi är fortfarande långt borta innan det blir verklighet men man säger ju att allt har en början och det är precis det vi ser nu.

Även om nya blockkedjor fortfarande har svårt att dra utvecklare från de större kedjorna så kommer nya intressanta alternativ fram som profilerar sig mot just web3 där ett par intressanta plattformar är bland annat Aptos och Telos. NEAR är en blockkedja som rönt en del framgång i och med att applikationen SWEAT blivit populär bland användare och kan bli en kommande utmanare om den kan visa sig vara stabil. Ofta kommer det nya produkter som lovar guld och gröna skogar gällande Transaktioner per sekund, skalbarhet, säkerhet och lättillgänglighet men verkligheten ser ofta annorlunda ut även för de mer etablerade plattformarna som redan finns idag.

Happy new year!

Lager 2 skalning

Med tanke på hur Web3 växer med Metaverse och gaming som drivande krafter så blir skalning en alltmer viktig fråga och kommer 2023 bli året med en stabil lager 2 lösning? Vi har idag Matic som tidigare hette Polygon och kan klassas som den största lager 2 lösningen ovanpå Ethereum idag och används utav många stora protokoll, den har dock visat sig vara ostabil under pressade tidpunkter vilket orsakat en del problem för de plattformar som använder sig utav lösningen. OpenSea har till exempel haft flertalet problem när man inte kan utföra transaktioner via Matic vid köp eller försäljning av NFT och frustrationen från användarna har varit stor vilket skadar förtroendet för tekniken. En bra lösning måste vara fungerande inom några år för att det skall bli kommersiellt gångbart med stora nivåer. En fråga är ju även vad som händer med specifika lager 2 lösningar, när och om Ethereum får till sina uppgraderingar för transaktionsavgifter och skalning i och med det framtida införandet av sharding och rollups? Har till exempel Matic spelat ut sin roll då och kommer tappa allt värde eller kommer de bli tvingade att bli sina egna kedjor? Oavsett så kommer vi säkerligen se en indikation om vart det barkar inom något år eller två.


NFT är en marknad som tagit emot mycket stryk under björnåret 2022 efter sitt rekordår 2021 och handeln har under det gångna året har rasat med ungefär 97 % i jämförelse mot peaken 2021. Kändisar som bland annat Justin Bieber, Snoop dog, Madonna, Gwyneth Paltrow och Eminem vilka har förlorat stora belopp på sina inköp av NFT och en del av kändisarna riskerar faktiskt att bli stämda p.g.a. sitt promotande av kända NFT samlingar såsom Bored Apes. Man anser alltså att de gjort reklam på sociala medier för att höja priset på sina egna NFT och locka till fler köp. Yuga labs som är den ansvariga organisationen av Bored Apes förnekar all inblandning.

NFT har precis börjat sin resa och ser ut att följa samma mönster som kryptovalutorna gjorde runt 2013 bara det att den här gången står mängder av utvecklare och entreprenörer redo att bygga vidare på den idag befintliga infrastrukturen som bara växer sig allt starkare i sin funktionalitet. Vägen framåt är inte helt rak utan väldigt krokig så man vet aldrig vart man hamnar någonstans när kreativa människor utvecklar ny teknik. En sak är i alla fall säker och det är att 2023 kommer bli ett väldigt kritiskt år för många av de ben som kryptovärlden staplar sig fram på idag. Efter regn kommer solsken som man brukar säga.

Happy new year!