Mars - Kryptonytt

Efter regn kommer solsken… Eller?

Man kan inte neka till att krypto-våren 2023 inleds på väldigt skakiga ben. Vi har redan sett USA:s näst största samt tredje största bankkonkurs genom tiderna då de kryptovänliga bankerna Signature Bank och SVB Financial Group’s Silicon Valley Bank kraschade och stängdes ner eller togs över av Amerikanska myndigheter. Vi har även Silvergate Capital Corp på listan över senaste tidens haverier på kryptovänliga banker som stängts ner i bakvattnet av FTX skandalen vilket har skapat en minst sagt orolig marknad där USDC även tappade sin peg mot dollarn och låg nere på 0,9 USD en kortare period. Det är inte bara USDC som har problem just nu utan även giganten Binance har fått bekymmer med sin stablecoin BUSD.

Coinbase och Paxos på deras lista och deras specialitet har varit Fiat on and off ramps 24/7 mot kryptovaluta börser och liknande organisationer. I bakvattnet av en sval marknad så har insättningarna minskat från nästan 12 miljarder USD till dagens 3,8 miljarder USD och deras klassiska bankrun kom i efterdyningarna av FTX kollapsen och en dålig marknad vilket innebar att bankens kunder tog ut cirka 8.1 Miljarder USD från sina konton under en kort period som i sin tur orsakade stora likviditetsproblem för Silvergate vilka tvingades att sälja av stora delar av sina tillgångar. Banken stoppade även sina planer på en egen kryptovaluta och betalningssystem samtidigt som man sparkade 30 % av sin personalstyrka för att börja kompensera för förlusterna.

Sillicon Valley Bank är en av de banker som bland andra pensionsfonden Alecta varit en stor investerare i under ett antal år och de i sin tur räknar på att ha förlorat totalt 12 Miljarder SEK på de här bankkollapserna. SVB var en bank som fokuserade mest på IT/Tech företag och startups och påverkades därför kraftigt när hela Tech industrin tappade stort i aktievärde. Att de dessutom hade investerat flertalet miljarder USD i statsobligationer i ett antal år innan FED aggressivt ändrade räntan för att bekämpa dagens inflation, ledde till ytterligare en så kallad bankrun där en större del av kunderna vill flytta sina tillgångar från banken. SVB behövde därför sälja av sina tillgångar med förlust, som i det här fallet är statsobligationer, för att undvika en likviditetskris då de var underförsäkrade gentemot sina kunders likviditet. I likhet med SVBs underförsäkrade tillvägagångsätt med sina kunders likvida medel så hittar vi även Signature Bank, som togs över av Amerikanska myndigheterna i New York för några dagar sen. De fick uppleva en kraftig nedgång av sitt aktievärde då spararna flydde fältet med sina tillgångar då problemen med SVB skapade en stor oro gentemot banker som exponerar sig mot bland annat krypto.

I likhet med SVBs underförsäkrade tillvägagångsätt med sina kunders likvida medel så hittar vi även Signature Bank, som togs över av Amerikanska myndigheterna i New York för några dagar sen. De fick uppleva en kraftig nedgång av sitt aktievärde då spararna flydde fältet med sina tillgångar då problemen med SVB skapade en stor oro gentemot banker som exponerar sig mot bland annat krypto.

Stablecoins fortsätter uppleva viss problematik, USDC som härstammar från företaget Circle hade totalt 3,8 Miljarder USD i förvar hos Sillicon Valley Bank som backning av sin stablecoin fick även de uppleva en viss oro på marknaden då de tappade sin peg mot dollarn och var nere på strax under 0,9 USD en kortare period men har sedan dess återhämtat sig igen och är mer eller mindre helt återställd.

Mars - Kryptonytt

BUSD

Kryptovärldens stora gigant Binance har även de fått smaka på amerikanska myndigheternas påtryckningar i kölvattnet av FTX haveri då New York State Department of Financial Services har tvingat företaget Paxos att upphöra med skapandet av Binance stablecoin BUSD. Utöver detta kommer även Paxos att avsluta sitt samarbete med Binance men de lämnade inga direkta förklaringar till sitt agerande medan Binance påpekar dock att BUSD ägs och förvaltas av endast Paxos vilka använder namnet Binance under licensierad form för BUSD. Investerare kände sig uppenbarligen inte tryggare av detta utan tog ut närmare 900 miljoner USD från plattformen vilket kan klassas som ett av de största uttagen från Binance någonsin på en enda dag.

Oroligheterna har även fått Coinbase att stoppa handeln med BUSD tills vidare och företaget hänvisar till att BUSD inte följer de standards Coinbase använder för att säkerställa kvalitet på sin plattform. En positiv aspekt i den här situationen för sparare i bitcoin är att utflödet av BUSD gick till att inhandla BTC vilket ihop med en likvidering av så kallade ”shorts” gav bitcoin kursen en liten boost upp till nästan 26 000 USD vilket känns bra med tanke på senaste tidens oroligheter och vi håller både tummar och tår att vi snart ser ljuset i tunneln i samband med att våren kommer.

Mars - Kryptonytt