Goobit Group tar fram klimatvänliga Bitcoin som exklusiv produkt

För elva år sedan blev Goobit det första företaget i Sverige att driva en bitcoin-växlingstjänst, BTCX. Idag bryter de ny mark igen med ett projekt för att som först i världen sälja klimatvänliga bitcoin.

Tanken är att raffinera råmaterialet, bitcoin, och göra det lättare för konsumenten att göra ett klimatvänligt val.

Det är verkligen dags att den här utvecklingen kommer igång, säger en representant för företaget. Bitcoin är något fantastiskt som det är, men man kan säga att det är digitalt råmaterial. Situationen i vår bransch idag kan jämföras med ifall oljeindustrin enbart sålde råolja, på fat, punkt slut. Så detta är framtiden och det blir den första "raffinerade" bitcoin-produkten i världen.

Den nya produkten från Goobit Group syftar till att bemöta en av de viktigaste invändningarna mot bitcoin; att den är dålig för klimatet. Bitcoinmining kräver mycket energi, och kritiker har hävdat att det bidrar till klimatförändringar. Men Goobit Group utmanar denna uppfattning genom att tillhandahålla miljövänliga bitcoin som har ett lägre koldioxidavtryck.

Bitcoin har ett orättvist rykte om att vara dåligt för klimatet. Även om det är sant att bitcoinmining är energikrävande så är det inte hela bilden. Faktum är att bitcoinproduktion har räddat vattenkraftverk i delstaten New York och i El Salvador från nedläggning. Vattenkraftverk producerar som bekant el när vatten rinner genom en turbin. Under perioder med lågt vattenflöde kan vattenkraftverken inte producera lika mycket el, vilket kan göra det svårt för dem att täcka sina driftskostnader. Att bryta bitcoin ger dessa anläggningar ett sätt att tjäna extra intäkter under tider med lågt vattenflöde, vilket hjälper till att hålla näsan ovanför ytan.

Och just i El Salvador, som nyligen blev det första landet i världen att anta bitcoin som lagligt betalningsmedel, använder man också värme från vulkaner för att driva bitcoinmining. Landet har flera aktiva vulkaner, som producerar geotermisk energi som kan användas för att generera el.

Även i länder där förnybar energi inte är lika vanligt, kan bitcoinmining fortfarande göras på ett miljövänligt sätt. Det största kraftbolaget i Japan, Tepco, använder överskottsenergi. Tepco genererar el från en blandning av fossila bränslen och kärnkraft, men ibland producerar de mer el än vad som behövs. Istället för att låta denna överskottsenergi gå till spillo, använder Tepco den för att bryta bitcoin.

Sammanfattningsvis är Goobit Groups nya projekt att tillhandahålla exklusiva Eco-bitcoin en spännande utveckling inom kryptovalutornas värld. Genom att raffinera bitcoin utmanar företaget uppfattningen att bitcoin är dåligt för miljön. Och även om det inte går att förneka att bitcoinmining kräver mycket energi, är det tydligt att det finns sätt att göra det på som kan gynna både klimatet och ekonomin.