BTCX ger sig ut på en djärv "Bitcoin only"-övergång: En närmare titt på de strategiska åtgärder som omformar börsen

Bitcoin only-övergång

I en serie strategiska beslut avsedda att anpassas till sin vision om att bli en "Bitcoin only"-börs, står BTCX, som ägs av Goobit AB, redo att revolutionera det digitala valutalandskapet. Driven av sin orubbliga tro på potentialen hos Bitcoin, utstakas en ambitiös kurs genom förvärv, avyttring, avnotering och tillägget av en framstående Bitcoin-förespråkare till sina led. Denna artikel tar en djupgående titt på dessa avgörande utvecklingar, utforskar hur varje bidrar till den övergripande "Bitcoin only"-övergången.

Kort sammanfattning följt av en djupdykning i de fyra stora steg som har tagits.

Goobit Group har gjort flera strategiska drag på senare tid. För det första markerar förvärvet av tillgångar från BTCSWE, en väletablerad svensk Bitcoin-börs, början på dess Bitcoin-centrerade fokus. Avyttringen av Nova Exchanges tillgångar var ett ytterligare steg mot denna vision, vilket indikerar skiftet mot ett strömlinjeformat fokus på Bitcoin. Vidare förstärks "Bitcoin only"-ställningen av den planerade avlistningen av Ethereum, den enda andra kryptotillgången tillgänglig på BTCX.

Ett betydande tillskott till BTCX-teamet, Bitcoin-maximalisten och den kända utbildaren Knut Svanholm, understryker ytterligare börsens engagemang för sin vision. Hans förespråkande och expertis i Bitcoin kommer att fungera som en drivkraft i BTCX: s resa och främja Bitcoin-utbildning och -adoption. Var och en av dessa strategiska beslut markerar en avgörande milstolpe i BTCX: s "Bitcoin only"-övergång, vilket banar väg för börsens framtid.


BTCX Rustar Upp För 'Bitcoin only'-Övergången, Efter Goobit Groups Förvärv av BTCSWE:s Tillgångar

Bitcoin only-övergång

Goobit Group, en dominant kraft på den svenska kryptomarknaden, har officiellt förvärvat tillgångarna från Snowbank AB (BTCSWE), en framstående bitcoinväxlingstjänst i Sverige erkänd av Finansinspektionen. Paketet inkluderar BTCSWE-varumärket, deras avancerade teknologi och en aktiv kundbas. Dessa tillgångar är planerade att integreras i Goobit Groups verksamhet.

BTCSWE har gjort sig ett namn som en pålitlig bitcoinväxlingstjänst, med ett starkt varumärke och över 5 000 registrerade användare. Plattformen är utformad för att förenkla processen att köpa och sälja bitcoin för sina användare. Förvärvet av BTCSWE:s tillgångar ger Goobit Group möjlighet att väva BTCSWE:s tekniska kunnande och skicklighet in i sina befintliga kryptotjänster. Denna sammanvävning kommer att ge Goobit Group möjlighet att bredda sin tjänsteportfölj, vilket säkerställer en mer diversifierad portfölj för sina kunder.

Även om köpet av BTCSWE:s tillgångar är ett strategiskt viktigt drag för Goobit Group, förväntas det inte ha en betydande inverkan på företagets kortfristiga inkomst. Dock förväntas plattformens varumärke och dess marknadsposition stimulera ökad intäkt och handelsvolym för företaget på medellång till lång sikt. Förvärvet, som kostar 1,0 MSEK, betalas genom utgivning av nya aktier prissatta till 0,42 SEK styck, vilket motsvarar tio dagars volymvägt genomsnittspris (VWAP) på företagets aktie. Efter rutinmässig due diligence beräknas transaktionen avslutas i juni detta år.

Förvärvet är ett betydande steg för Goobit Group, som stärker dess position som en ledande aktör på den svenska kryptomarknaden. Draget ligger i linje med företagets mål att konsolidera marknaden i Norden, vilket visar företagets engagemang att utöka sina tjänsteerbjudanden, frambringa innovativa lösningar för sina kunder och stimulera tillväxt i hela Norden.

Christian Ander, VD för Goobit Group, uttryckte sin entusiasm över förvärvet och sa:

Förvärvet av BTCSWE kommer att stärka vår position som den ledande leverantören av bitcoin-tjänster på den nordiska marknaden. Affären kommer att ge oss möjlighet att bättre betjäna våra befintliga kunder och erbjuda en säker och erfaren leverantör för BTCSWE:s kunder. Detta är i linje med företagets strategi att erbjuda våra kunder en säker produkt genom att ytterligare investera i bitcoin, den största och mest etablerade kryptotillgången.

Å andra sidan uttryckte Christopher Eriksson, VD för BTCSWE, också sin entusiasm över det gemensamma företaget, och sa:

Vi är mycket glada över att gå samman med Goobit Group. Vi tror att sammanslagningen av vår expertis och marknadsföring med Goobit Groups teknologi och kapacitet kommer att bana väg för tillväxt och innovation.


Goobit Group Avyttrar Nova Exchange för att Fokusera på Bitcoin-Centrerade Tjänster

Bitcoin only-övergång

I ett strategiskt drag riktat mot sitt engagemang att bli en bitcoin-specialiserad börs, har Goobit Group AB meddelat försäljningen av sina Nova Exchange-tillgångar. Tillgångarna, som tidigare ägdes av dess dotterbolag, Goobit Exchange AB, såldes för totalt cirka 74 000 000 Sats* eller ett ekvivalent värde av 20 000 amerikanska dollar.

År 2018 tog Goobit över Nova Exchange, en plattform ägnad åt krypto-till-krypto altcoin-transaktioner. Sedan förvärvet har Nova Exchange fungerat som en viktig komponent i Goobit-ekosystemet, som tillhandahåller tjänster över ett brett spektrum av digitala valutor till sina globala kunder. I ett försök att harmonisera med Goobits strategiska fokus på Bitcoin-centrerade tjänster, har gruppen valt att skiljas från Nova Exchange-tillgångarna.

Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group, har gett sin syn på avyttringen och säger:

Även om Nova Exchange har varit en värdefull del av vår portfölj, tror vi att inriktning av våra resurser mot vår flaggskeppsprodukt BTCX och AML Desk-produkten kommer att göra det möjligt för oss att bättre betjäna våra kunder. Vi har alltid haft en passion för bitcoin och känner att specialisering inom detta område kommer att positionera oss bättre för att göra bitcoin mer tillgängligt för alla.

Detta beslut att skiljas från Nova Exchange-tillgångarna ligger i linje med Goobits tillväxtstrategi, genom att strömlinjeforma sitt fokus på Bitcoin. Dessutom förväntas detta drag lätta administrativa bördor, vilket resulterar i kostnadsbesparingar för företaget. Försäljningen öppnar också upp nya möjligheter för Goobit att stärka sina kärnproduktserbjudanden, nämligen BTCX, en av Europas mest pålitliga och äldsta Bitcoin-börser, och AML Desk, ett förstklassigt verktyg för efterlevnad av Anti-Money Laundering i kryptovärlden.

Framtiden för Nova Exchange, efter försäljningen av tillgångarna, förblir osäker. Möjligheterna inkluderar en återlansering under nytt ägarskap eller en fullständig omprofilering. Oavsett vilken väg den tar, förblir Goobit Group övertygade om att denna övergång kommer att resultera i en gynnsam situation för alla parter, vilket gör det möjligt för Goobit att erbjuda mer fokuserade tjänster och produkter till sina kunder, samtidigt som det ger en möjlighet för Nova Exchange att uppfinna sig själv under nytt ledarskap.


BTCX Meddelar Ethereum-Avlistning i Modigt Drag mot 'Bitcoin only' Övergång

Bitcoin only-övergång

I ett betydande steg mot sin omvandling till en "bitcoin-Bitcoin only" börs, har BTCX, ägt av Goobit AB, meddelat planer på att avlista Ethereum, den enda andra kryptovalutan tillgänglig på plattformen förutom Bitcoin.

Meddelandet fungerar som en central milstolpe i BTCX:s strategiska färdplan. Företaget har systematiskt arbetat mot att smalna av sitt fokus enbart på Bitcoin, i linje med sin tro på den digitala valutans potential att driva framtidens finanser. Beslutet att avlista Ethereum är den senaste, och kanske mest konkreta, åtgärden i denna process.

Detta modiga drag kommer mitt i ett globalt landskap där flera börser fortsätter att lägga till fler kryptovalutor till sina listor. BTCX:s beslut att gå emot strömmen speglar dess fasta engagemang för sin vision att vara en specialiserad och dedikerad Bitcoin-börs.

Avlistningen av Ethereum förväntas ske i slutet av juni eller början av juli 2023, beroende på när BTCX:s ETH-innehav helt har sålts av. Detta beslut understryker BTCX:s engagemang att erbjuda sina kunder en mycket fokuserad tjänst samtidigt som dess verksamhet överensstämmer med dess långsiktiga strategi.

BTCX har försäkrat sina användare om fullständigt stöd under övergångsperioden, för att säkerställa en sömlös och effektiv process. BTCX förblir engagerade i att göra Bitcoin tillgängligt för alla, och detta steg bekräftar åter dess tro på Bitcoin som den främsta kryptovalutan. Börsen hoppas att dess strategiska drag mot att bli en "Bitcoin only" plattform kommer att hjälpa till att koncentrera resurser, effektivisera verksamheten och leverera mer effektiva och dedikerade tjänster till sina användare.

BTCX:s beslut att avlista Ethereum understryker dess förtroende för Bitcoins löfte och understryker dess beredskap att bana en okonventionell väg mot att uppnå sin vision. När BTCX går framåt förväntas denna övergång stärka företagets ställning som en pålitlig och fokuserad Bitcoin-börs.


BTCX Tar Ombord Bitcoin Maximalisten Knut Svanholm i Viktigt Drag mot 'Bitcoin only' Börs

Bitcoin only-övergång

I ännu ett avgörande steg mot att bli en "Bitcoin only" börs är BTCX, ägt av Goobit AB, glada att meddela ombordstigningen av Knut Svanholm, en hyllad Bitcoin maximalist, författare och utbildare. Hans tillägg till BTCX-teamet är ett bevis på börsens engagemang för sin vision att enbart fokusera på Bitcoin.

Svanholm, välkänd för sin bok "Bitcoin: Allting dividerat med 21 miljoner" och sin roll som värd för Freedom Footprint Show, har ägnat sitt professionella liv åt att förstå och förespråka Bitcoins grundläggande principer. Hans arbete har underlättat kopplingen och utbildningen av individer från olika bakgrunder om den transformativa potentialen i denna revolutionerande teknik.

Filosofin bakom Bitcoin sträcker sig långt utöver att bara vara en digital valuta. Den representerar ett paradigmskifte i hur människor kan nå konsensus, och ger individer förmågan att ta tillbaka kontrollen över deras ekonomiska öden, vilket erbjuder oöverträffade nivåer av ekonomisk självständighet och personlig suveränitet. Bitcoins enorma potential motiverar Svanholm att utbilda och stärka så många människor som möjligt.

Svanholms beslut att ansluta sig till BTCX är en naturlig progression, född från en konvergens av gemensam vision och värderingar. BTCX:s banbrytande övergång till att bli en Bitcoin only-börs stämmer perfekt överens med Bitcoins grundtanke. Genom att koncentrera sig enbart på Bitcoin kan BTCX eliminera eventuella distraktioner och komplexiteter som ofta uppstår från stöd av flera kryptovalutor, och därmed tillhandahålla en strömlinjeformad, effektiv och säker plattform för Bitcoin-entusiaster.

Partnerskapet mellan BTCX och Svanholm öppnar dörren för betydande möjligheter att förstärka Bitcoin-utbildning och adoption. Genom att gifta ihop Svanholms passion för Bitcoin med BTCX:s engagerade gemenskap kan de bygga ett ekosystem där användare kan utföra Bitcoin-transaktioner på ett säkert sätt och få tillgång till en rik källa av pedagogiska resurser och insikter.

Svanholms samarbete med BTCX innebär en avgörande möjlighet att stå i framkant för att forma framtidens finanser. Genom att fokusera deras gemensamma ansträngningar på Bitcoin är de väl positionerade för att påskynda global adoption av denna revolutionerande teknik, främja ekonomisk suveränitet och ge individer möjlighet att ta kontroll över deras ekonomiska framtid.

Entusiasmen är påtaglig när Svanholm förbereder sig för att påbörja denna nya resa tillsammans med BTCX-gemenskapen. Denna gemensamma passion för Bitcoin och ett kollektivt engagemang för att främja ekonomiskt självbestämmande kommer att styra företaget till nya höjder, utbilda, inspirera och bana väg för en framtid där Bitcoins transformerande potential är fullt utnyttjad.


Slutsats med hänvisning till artikeln Juni - Kryptonyheter

Bitcoin only-övergång

När vi granskar nyanserna i BTCX:s 'Bitcoin only' övergång, blir kontexten av nyliga juridiska händelser som involverar andra kryptovalutabörser otroligt relevanta. U.S. Securities and Exchange Commissions (SEC) insats mot jättar som Binance och Coinbase har understrukit behovet av regulatorisk efterlevnad inom kryptovalutavärlden. Dessa juridiska processer har väckt djupa frågor om framtiden för kryptovalutor, särskilt Bitcoin, och de bredare implikationerna för handlare och börser.

BTCX:s engagemang för ett 'Bitcoin only' fokus under dessa prövande tider presenterar ett innovativt svar på det ständigt utvecklande kryptolandskapet. Börsens skifte förenklar dess väg till regulatorisk efterlevnad genom att fokusera på den mest etablerade och erkända kryptovalutan, Bitcoin. Medan andra börser brottas med juridiska utmaningar relaterade till diverse kryptovalutor, erbjuder BTCX:s strömlinjeformade tillvägagångssätt ett skyddande lager och strategisk insikt.

Att lägga till en känd Bitcoin-förespråkare som Knut Svanholm i teamet ekar detta engagemang och förstärker BTCX:s avsikt att navigera genom den regulatoriska labyrinten. Svanholms expertis kommer att hjälpa BTCX att inte bara tolka och följa reglerna utan också att utbilda sina användare om detsamma.

På den globala fronten understryker införandet av marknadsregleringen för kryptovalutor (MICA) i Europa efterfrågan på ett sammanhängande regelverk för kryptovalutor. BTCX:s 'Bitcoin only' övergång passar bra in i denna miljö, eftersom börsen kan fokusera sina ansträngningar på att följa regler specifika för Bitcoin, vilket minskar komplexitet och risk.

Slutligen är granskningen av Binance av franska myndigheter för misstänkt penningtvätt en skarp påminnelse om vikten av robusta anti-penningtvätt (AML) och Know Your Customer (KYC) åtgärder. BTCX:s övergång, centrerad runt Bitcoin, möjliggör en mer robust och fokuserad tillämpning av AML och KYC-policyer.

Sammanfattningsvis är BTCX:s strategiska skifte mot att bli en 'Bitcoin only' börs inte bara ett affärsbeslut. Det är ett adaptivt svar på den dynamiska, regulatoriska och legala miljön som omfattar kryptovalutavärlden. Genom att fokusera sina ansträngningar enbart på Bitcoin, skapar BTCX en säkrare, mer effektiv och användarcentrerad plattform mitt i en transformativ era i digital finans. Börsens Bitcoin-fokuserade vision, stödd av tillägget av branschledare, stärker sitt åtagande att främja Bitcoins potential samtidigt som man respekterar den ökade efterfrågan på transparens och reglering.