Reflektioner efter Europas största Bitcoinkonferens

Nyligen var Goobit (företaget som driver BTCX) på BTC Prague - Europas största och mest framstående Bitcoinkonferens. Vi deltog i diskussioner om Bitcoin, utmaningar som branschen står inför samt hur det framtida finansiella systemet kan komma att se ut.


Några höjdpunkter:

  • På konferensen deltog vi i samtal med andra aktörer inom branschen om ämnen såsom 'Operation Choke Point' - den en globala utmaningen där kryptovalutaföretag förlorar sina bankrelationer.
  • Konferensen gav även möjlighet till intressanta diskussioner om potentiella partnerskap och mergers med kryptovalutaföretag över hela Europa, Asien och Latinamerika.
  • BTCX särskilda inriktning på Bitcoin kan vara till fördel för oss framöver, eftersom tillsynsmyndigheter har förstärkt sin inställning till andra krypto-tillgångar. Oavsett detta står vi inte ensamma i denna strid, och det ökar våra chanser att överkomma den nuvarande diskriminerande policyn mot Bitcoinföretag, något som är oacceptabelt i dagens Sverige.


Efter konferensen belyste vi branschens utmaningar och de regulatoriska aspekterna av kryptovalutor. Goobit arrangerade en serie evenemang i Stockholm med utbildning, föreläsare från etablerade tankeledare och praktiska sessioner kring krypto AML och annan finansiell brottslighet.

Efter sådana upplevelser som BTC Prague blir vi mer optimistiska. Med den globala gemenskapen hos Bitcoincommunityt som delar vår vision. Vi alla är på en gemensam resa mot ett mer fritt finansiellt system.


Bästa hälsningar,
BTCX-teamet