Goobit logo

Läs den kompletta sammanfattningen här.

Goobit Group AB har delat en delårsrapport för Q1 2023/2024. Trots marknadsosäkerhet fokuserade företaget på produktutveckling och kostnadsminskning. Nettoomsättningen minskade till 21,5 MSEK, främst på grund av avslutade banktjänster. Rörelseresultatet var -3,1 MSEK, inklusive engångskostnader för en avslutad undersökning av Finansinspektionen.

Viktiga händelser:

  • Förvärv av Snowbank AB (BTCSWE), en bitcoin-växlingstjänst.
  • Försäljning av Nova Exchange för att fokusera på bitcoin-börsen BTCX och anti-penningtvättsverktyget AML Desk.
  • Finansinspektionens undersökning avslutad med en sanktionsavgift på 2 MSEK, som Goobit planerar att överklaga.

Efter perioden utnämndes advokaten Jan Tibbling till styrelseledamot i Goobit AB, för att stärka bolagets regelverksuppföljning. VD betonar långsiktig tro på Bitcoin som en förändringskraft och som ett verktyg för global fred.