Christian Ander, VD för Goobit Group, talare på Crypto Unchained

Christian Ander, VD för Goobit Group, deltog nyligen som talare vid eventet "Crypto Unchained: Navigating the Debanking Effect and Empowering a Nascent Economy", arrangerat av INATBA (International Association for Trusted Blockchain Applications).

Eventet fokuserade på de utmaningar som kryptoföretag står inför gällande banktillgång och finansiering, samt vilka konsekvenser detta kan ha för kryptons ekonomiska utveckling. Diskussionen berörde allt från regleringshinder till teknologisk innovation och identifierade potentiella samarbetsområden mellan marknadsaktörer. En särskild del av eventet ägnades åt att förstå det nuvarande regulatoriska landskapet och varför vissa banker förbjuder kryptoföretag från att öppna bankkonton samtidigt som det är godkänt av regeringar.

Christian Ander bidrog med sin expertis och diskuterade sätt på vilka traditionell finansiering (TradFi) kan stödja den växande kryptoekonomin. "Det är avgörande för både traditionella finansiella institutioner och kryptoaktörer att arbeta tillsammans för att överkomma de regleringsmässiga och teknologiska hindren som finns", sa Ander under sin presentation.

INATBA är en organisation som erbjuder en global plattform där både offentliga och privata utvecklare samt användare av DLT (Distributed Ledger Technology) kan interagera med regulatorer och beslutsfattare. Organisationens mål är att främja global adoption av blockkedjeteknologi över diverse fält som lag, finans och utbildning.