Summary of shareholder letter from annual report 2022/2023

Goobit Groups långsiktiga fokus är att dra nytta av Bitcoins potential som en revolutionerande kraft för finansindustrin. Under det senaste året har vi stärkt vår marknadsposition genom att förvärva Snowbank AB och integrerat dess varumärke, teknologi och kundbas. Vi har utvecklat globala partnerskap och strävar efter att förbättra vårt förhållande till den svenska banksektorn, vilket kan öppna stora tillväxtmöjligheter för oss.

Vår AML-tjänst har framgångsrikt förhindrat penningtvätt och andra olagliga aktiviteter, den har även hjälpt kunder att generera AML-rapporter för nordiska banker. Trots utmaningar som brist på tillgång till svensk bankinfrastruktur, arbetar vi aktivt för att övervinna dessa hinder.

Vi ser transparens, regelefterlevnad och våra kunders säkerhet som de kritiska elementen i vår affärsmodell. Våra tjänsteerbjudanden expanderar för att möta behoven hos vår mångsidiga kundbas, inklusive utbildningsinitiativ och vår specialiserade Over the Counter (OTC) tjänster för kapitalstarka kunder.

Med kommande EU-regleringar som MiCA, förväntar vi oss en betydande ökning av behovet att efterleva regelverk. Vi är redo att stödja europeiska företag i att uppfylla dessa krav.

https://goobit.se/press-messages/goobit-group-publicerar-arsredovisning-2022-2023