Företagets Expansiva Utbildningssatsning inom Bitcoin och Blockchain

Företagets utbildningssatsning fortsätter. Under våren avslutade vi det välrenommerade Engelsbergsseminariet av Ax:son Johnson stiftelse med bitcoins betydelse i ett framtida globalt finansiellt system och belyste den mest kritiska funktionen av bitcoin: att skapa tillit i det finansiella systemet. Symposiet tema var "The Value of Trust - Historical Perspectives on means of payment" och belyste att tillit är en grundsten i alla framgångsrika civilisationer och är än mer avgörande i dagens samhälle än på mycket länge. Under sommaren organiserade vi flera workshops rörande Bitcoin och krypto-AML, i samarbete med framstående experter inom området.

Dessa workshops var mycket uppskattade och kommer att följas upp med ytterligare sessioner. Nu under hösten har vi blockchain-utblidning med Tryg koncernens (Trygg-Hansa) ledningsgrupp och styrelse. Vi lanserar även en utbildningsserie för små- och medelstora företag om hur man på ett säkert sätt kan acceptera Bitcoin som betalmedel, investera kapital samt förstå de skattemässiga fördelarna med dessa åtgärder.