Kommer bitcoin bli en Global Reservvaluta?

I februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Vid invasionen började västvärlden kolla på hur man kan straffa Ryssland med diverse sanktioner. En av de mest uppmärksammade sanktionerna blev att EU tillsammans med USA frös ca 300 miljarder dollar av Rysslands valutareserver. Alltså från en dag till en annan hade Ryssland inte längre tillgång till sina tillgångar (främst i form av valuta och obligationer).

Man kan tycka vad man vill om det. Kanske var det en effektiv sanktion, kanske inte. Men vad hela världen lärde sig var att ens internationella tillgångar inte ägs av en själv, utan av landet där tillgången är utgiven. Detta har enligt mig en enorm betydelse för hur framtidens finansiella system kommer att utvecklas, och Bitcoins roll i det.

Kina har som bekant en rätt komplex relation med Taiwan. Kina påstår att Taiwan är en del av Kina, medan i princip alla andra länder ser att Taiwan självklart inte är Kina - det är en demokrati med egen militär, kultur och eget politiskt system, samt att majoriteten av befolkningen röstar på politiker som är skeptiska mot Kina.

Men oberoende av Taiwanesiska befolkningens syn på Kina är det ett uttalat mål av Kinas president Xi Jinping att Taiwan ska “tillbaka till moderlandet” under hans tid vid makten.

Och, till skillnad från Ryssland, har Kina inte 300 miljarder dollar i västerländska valutareserver, utan över 3000 miljarder.

Okej, Kina har lärt sig att ens västerländska tillgångar kan frysas om man gör något som västvärlden inte tycker om. Kina vill göra något som västvärlden inte tycker om (ta över Taiwan).

Kina kommer att tänka två gånger innan de ackumulerar fler västerländska tillgångar. Vad är alternativet? Något neutralt som inte går att konfiskera. Bitcoin, kanske?

Detta gäller även länder som i dagsläget är på god fot med väst, till och med länder inom väst.

Vad är sannolikheten att Sveriges dollardenominerade valutareserver skulle frysas med Biden som president? I princip obefintlig. Avrundat till 0%.

Vad är sannolikheten med Trump som president? Att han av någon oförklarlig anledning skulle hamna i en beef med Sverige och börja hota om att frysa våra valutareserver. Inte ett helt osannolikt scenario. Sannolikheten är fortfarande väldigt låg, men inte 0!

Om sannolikheten inte längre är 0, att en stor del av Sveriges valutareserv skulle kunna bli värt 0, är det då rimligt att ha alla sina valutareserver i USD-denominerade tillgångar?

En del av ens valutareserver bör rimligtvis vara i något annat. Kinesiska Renminbi? Nja, ännu större risk. Euro? Ja, en del (vilket vi redan har idag). I den här situationen vill man äga något neutralt som ingen kan konfiskera. Något där man kan garantera ägarskap. Det finns då två alternativ: guld och Bitcoin. Det finns för och nackdelar med båda:

  • Guld behöver ingenting för att existera, Bitcoin behöver internet och energi.
  • Guld har en lång historia som tillförlitlig värdebevarare, Bitcoin har det inte.
  • Self storage med bitcoin är enkelt, med guld är det krångligt och dyrt.
  • Transaktioner med bitcoin är billigt och enkelt, med guld är det dyrt och riskfyllt.

Givet att centralbanker har lite risktänk (vilket jag tror dom har) och vill diversifiera, är jag helt övertygad att valutareserver kommer bestå av båda. Bitcoin, främst p.g.a. dess överlägsenhet i att lagra och enkelhet i att göra transaktioner.


/Erik

Tycker du att jag har fel eller bara vill diskutera ämnet? Skicka mig ett mail till [email protected].