Om Paper Wallet

En Paper Wallet är ett populärt och säkert sätt att förvara bitcoin på. I denna guide använder vi bitcoin som exempel, men Paper Wallet kan tillämpas på andra digitala valutor, så som Ether eller Litecoin.

En adress, och en privat nyckel

Den första delen, är den som kallas för din “bitcoin-adress”. Likt ett bankkonto, så kan du visa adressen för andra om du vill kunna ta emot bitcoin, men de kan i sin tur aldrig använda din adress för att spendera dina bitcoin.

Den andra delen är din privata nyckel. Med nyckeln kan du skicka bitcoin till andra plånböcker. Kom ihåg: om någon annan får tag på dina privata nycklar så kan de enkelt skicka dina bitcoin till en annan plånbok. Sin egen till exempel.

Vad är då en Paper Wallet?

En Paper Wallet är kort sagt ett namn för ett dokument som samlar den viktigaste informationen du behöver veta om din bitcoin plånbok på ett och samma papper.

En Paper Wallet som förvaras med försiktighet anses vara ett mycket säkert sätt att spara viktig information på. Detta eftersom nycklarna som behövs för att spendera tillgångarna inte lagras online utan istället bara finns på ett fysiskt papper.

Så vad mer innehåller en Paper Wallet?

Oftast brukar en Paper Wallet ha med din bitcoin adress samt de privata nycklarna. Det brukar även finnas QR-koder som går att skanna för att enklare att flytta bitcoin från pappret till exempelvis en app i din mobil där du lättare kan spendera dem.

Vad är fördelarna med en Paper Wallet?

Den största fördelen är att dina nycklar inte är lagrade online någonstans, vilket minskar risken för att du ska få dem stulna av exempelvis en hacker.

En annan fördel är att du slipper risken med hårdvaru-kraschar. Om du sparar nycklarna i en fil på datorn och datorn kraschar så kan det vara svårt att få tag i nycklarna igen. Detta problem slipper du om du lagrar nycklarna på ett papper.

Finns det någon nackdel med en Paper Wallet?

Nackdelen med en Paper Wallet är att färgen på utskriften kan försvinna och att papper i sig är ett ömtåligt material. Därför är det bra att laminera pappret så att det håller över tid.

Jag fick en Paper Wallet av er, vad ska jag göra med den?

Vi har skrivit en guide speciellt för detta.