Ethereum/Ether

Köp ether för svenska kronor

Redan idag kan du börja investera i och handla med Ether, kryptovalutan kopplad till Ethereum. Självklart kan du köpa Ether hos BTCX nu genast.

Ethereum bidrar med den autonoma tilliten

Ethereum är en blockchainbaserad open source-plattform för smarta kontrakt. Projektet har beskrivits som en decentraliserad virtuell maskin. Denna virtuella maskin fungerar med hjälp av en bitcoinliknande enhet som kallas Ether. Det finns många idéer kring vad man kan använda ethereum till, allt från en decentraliserad autonom organisation, smarta kontrakt mellan individer, och crowdfunding eller crowdsourcing, till en kryptovaluta likt bitcoin. Vad allt detta har gemensamt är behovet av validering, och beroendet av tillit, vilket är vad ethereums plattform bidrar med.
Ethereum logotyp

Prisas av utvecklare

Ethereum uppskattas och prisas ofta av utvecklare och programmerare dels då det är open source, öppen källkod, vilket gör att vem som helst kan gå in och läsa koden bakom plattformen, dels för att det lägger grunden till att kunna utveckla många olika typer av plattformar ovanpå. Många olika typer av appar, webbtjänster, och system kan komma att baseras på ethereum i framtiden, potentialen i plattformen finns och entusiasmen bland utvecklare finns definitivt.