EU:s nya Dataskyddsförordning (GDPR, The General Data Protection Regulation) påverkar hela samhället, varje organisation och alla myndigheter. GDPR ger användare mer kontroll över sin personliga information.

Goobit/Goobit Exchange har lång erfarenhet av att förvara och ta hand om våra kunders data som en del av verksamheten. Det är viktigt för oss att säkerställa att din personliga information hanteras transparent och enligt gällande lag. Vi vill att du ska veta hur vi använder din data och informera dig om dina rättigheter.

GDPR är en ny lag som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. Detta regelverk, och en kompletterande lag (Personuppgiftslagen, PUL), ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Målet är att förbättra individens skydd när deras personliga data hanteras, samt att skapa ett gemensamt regelverk inom hela EU.

Din information hjälper oss att hjälpa dig

För att du enkelt och säkert ska kunna använda våra tjänster efter dina behov använder vi din personliga data. Din personliga information gör det möjligt för oss att förstå dina behov, tillhandahålla snabbare service och erbjuda tjänster anpassade specifikt för dig.

Din information är trygg hos oss

Din information hanteras transparent och enligt gällande lagar. All information om våra kunder skyddas av sekretess och hanteras därefter.

Vi är tydliga med hur vi hanterar din data

Du har rätt att veta vilken information vi använder och varför. Detta informeras om i detalj i vår integritetspolicy.

Vad räknas som personlig information?

All data som går att koppla till dig som individ, både direkt och indirekt, räknas som personlig information. Det kan vara allt från personnummer, namn och adress, IP-adress, banköverföringar, bitcoin-adress eller vilket förvalt språk du har när vi kontaktar dig.

Vilken slags information vi efterfrågar beror på tjänsterna du använder. Vi kan även hämta in data från externa källor, exempelvis kreditupplysningstjänster och folkbokföring, eller via cookies på våra webbsidor.

Hur använder vi din information?

Vi samlar information för att både tryggt och enkelt kunna tillhandahålla de tjänster du efterfrågar. Personlig information är nyckeln till personliga erbjudanden, rådgivning, för att vi bättre ska kunna förstå vilken service du vill ha och hur vi ska kommunicera med dig.

Vi använder information tillsammans med kund- och marknadsundersökningar för att förbättra kvalitén på våra tjänster. Insamlingen av data gör att vi kan göra adekvata riskbedömningar och analysera betalningsförmågan hos en individ. Vi samlar dessutom in information för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Syftet med den insamlade informationen dikterar hur länge vi sparar den. Vissa lagar kräver att vi sparar information en viss tid.

Personlig information som delas med andra

Ibland behöver vi dela din personliga data med underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det kan hända att vi behöver dela information med myndigheter, parter i internationella betalningssystem samt om det krävs av lag eller via en rättsprocess. Vi har samma krav på integritet och säkerhet hos våra partners som vi har på oss själva. Vi ser till att din information alltid hanteras korrekt.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta huruvida din information hanteras av Goobit/Goobit Exchange och i så fall få ett utdrag av den informationen. Du har även rätt, i vissa fall, rätta felaktig information eller ta bort den. Du har också rätt till dataportabilitet.

Viss sorts hantering av information kräver ditt tillstånd.