Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP.

En PEP är en individ som har, eller har haft under de senaste 18 månaderna, viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Lagen omfattar även familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.


speaker

Du bör svara JA, jag är en PEP, om du innehar en viktig offentlig funktion. Termen “viktig offentlig funktion” syftar till:

 • Statschefen, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
 • Riksdagsledamöter
 • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
 • Riksrevisorerna och riksbankens direktion
 • Ambassadörer och höga officerare
 • VD/Styrelseledamot i statsägda företag eller personer i ledningen i en internationell organisation
speaker-family

Du behöver svara JA, jag är en PEP, om du är en familjemedlem till ovanstående nämnd person, såsom:

 • Maka/make eller registrerad partner
 • Sambo
 • Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambo
 • Förälder
politics

Kända medarbetare till en PEP räknas också. Det betyder att du ska svara JA, jag är en PEP, om du är något av följande:

 • Person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning.
 • Person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Har du frågor?

Kontakta gärna vår support

Kontakta oss