Slovenia Svenska Goobit AB som driver växlingstjänsten BTCX – bitcoinexchange och betalsystemet BTCX – Point of Sale har i ett första steg expanderat till Slovenien i samarbete med det lokala företaget Grecom. BTCX VD, Christian Ander: ”Slovenien ligger i framkant i bitcoinvärlden i allmänhet och en av de stora bitcoinbörserna kommer från Slovenien. Dessutom är det ett lagom stort EU-land att inleda BTCX Europeiska expansion med, så vi är mycket nöjda med arrangemanget.” I avtalet, som signerades under helgen, ingår rättigheter för Grecom att starta och driva BTCX tjänster och varumärke i flera central- och östeuropeiska länder. Christian Ander: ”Det blir mer nyheter om det här på Bitcoin Central & Eastern European Conference i september”. Grecom är huvudarrangör och Christian Ander är en av föredragshållarna: https://www.bitcoin-conference.eu/   Swedish Bitcoin Service Provider BTCX is expanding in Europe Swedish Goobit AB, who operates exchange service BTCX  and checkout system BTCX – Point of Sale is expanding to Slovenia in cooperation with the local company Grecom. BTCX CEO, Christian Ander: “Slovenia is at the forefront in the bitcoin community in general and one of the big bitcoin exchanges is in Slovenia. Moreover, this EU-country is a good size to start BTCX European expansion in, so we are very happy with the arrangement. “ The agreement, which was signed over the weekend, include rights for Grecom to start and run BTCX services and brands in several Central and Eastern European countries.  Christian Ander: ”There will be more news about it here on Bitcoin Central & Eastern European Conference in September.” Grecom is the main organizer and Christian Ander is one of the speakers: https://www.bitcoin-conference.eu/ #btcx #grecom #bitcoin #comcoin