Pink is the new orange!

För att fira internationella kvinnodagen och främja inkludering av kvinnor inom Bitcoin tar BTCX ett steg i rätt riktning för att omdefiniera vad Bitcoin verkligen symboliserar: ekonomisk inkludering och rättvisa.

Idag saknar globalt sett 1,7 miljarder människor tillgång till ett finansiellt system. Världsbanken identifierar ekonomisk inkludering som en möjliggörare för 7 av deras 17 hållbara utvecklingsmål. G20 har också åtagit sig att främja ekonomisk inkludering över hela världen och tror att detta kan genomföras genom digital ekonomisk inkludering.


Varför rebrandar vi?

Vi har beslutat att göra en omdesign av vårt varumärke med en ny färgprofil och vision. Från och med den 8 mars, i samband med internationella kvinnodagen, kommer BTCX att övergå från vår traditionella orange färg till en ny, livlig rosa. Detta steg är inte bara en visuell förändring, utan också en del av vårt bredare åtagande för finansiell integration, rättvisa och främjande av kvinnors roll inom Bitcoin.

Från Orange till Rosa: En Symbol för Förändring

Genom att gå från traditionella "Bitcoin-orange" till rosa utmanar vi de rådande normerna inom kryptosektorn. Vi tror starkt på att det är dags för Bitcoin att associeras med frihet och rättvisa, snarare än bara dess tekniska aspekter.

Vårt val av rosa är djupt symboliskt. Genom att välja denna färg vill vi sända ett tydligt budskap om att BTCX står för jämlikhet och främjar en mer inkluderande finansiell värld. Kvinnor över hela världen har historiskt haft begränsad tillgång till det traditionella finansiella systemet. Bitcoin och blockkedjeteknik erbjuder en unik möjlighet att ändra detta. Genom att använda decentraliserade och säkra finansiella verktyg kan kvinnor över hela världen öka sin kontroll över sina ekonomiska liv. Vår nya färgsymbolik är en hyllning till och stöd för denna viktiga förändring. Vi kommer att integrera denna vision i allt vi gör - från användarupplevelsen på vår plattform till våra utbildningsinitiativ och partnerskap.


Vår Vision

Vår omdesign är mer än bara en extern förändring. Den är en del av vår vision att skapa en mer jämlik och tillgänglig finansiell framtid. Vi strävar efter att:

  • Engagera fler kvinnor i Bitcoin och ekonomisk rättvisa.

  • Samarbeta med organisationer som främjar kvinnors deltagande inom teknik och finans.

  • Utbilda och öka medvetenheten om Bitcoin's potential att förbättra ekonomisk frihet och oberoende.

Genom denna omdesign vill vi inte bara förändra hur världen ser på BTCX, utan också hur världen ser och använder Bitcoin. Det är ett steg mot en framtid där finansiella resurser är tillgängliga för alla, oavsett kön.