Under 2024 har den globala finansmarknaden bevittnat betydande framsteg i acceptansen och integrationen av bitcoin. Året började med USA:s godkännande av deras Bitcoin-ETFer. Nu, några månader senare, representerar Hongkong ytterligare steg i denna utveckling. Och vi ser även att Europas näst största centralbank intresserar sig för Bitcoin ETF:er. Dessa händelser kan ses som startskottet för en kedjereaktion som eventuellt kan förändra hela spektrumet av global finans.

ETF:er – Ett Steg i en Global Dominoeffekt?

I januari 2024 blev USA en av de första stora ekonomierna att godkänna en Bitcoin-ETF, vilket ledde till en betydande prisuppgång och markerade en milstolpe för bitcoins acceptans på traditionella finansmarknader. Detta skapade en ökad trovärdighet och visade på möjligheten för andra länder att följa efter.

Hongkong tog ett liknande steg den 15 april 2024 genom att godkänna de första spotbaserade ETF:erna för både Bitcoin och Ethereum. Det unika med dessa ETF:er är deras "in-kind" skapelsemodell, vilket stärker marknadens likviditet och öppnar upp för en bredare acceptans av kryptovalutor i investeringsvärlden.

Intressant nog har även Europas finansiella sektor börjat visa intresse för krypto-ETF:er. Europas näst största bank, nämligen BNP Paribas, har nyligen visat intresse för att investera i Bitcoin-ETF:er, vilket ytterligare understryker den globala trenden mot acceptans av kryptovalutor inom traditionella finansmarknader.

Med dessa två mäktiga ekonomier som leder vägen, uppstår frågan:
"Vilket land blir näst att godkänna en krypto-ETF?"

Hongkongs nyliga godkännande av ETF:er kan ses som en del av en större global dominoeffekt, initierad av USA:s tidigare beslut. Denna serie av händelser belyser en växande trend där traditionella finansmarknader alltmer omfamnar bitcoin, vilket kan ha djupgående effekter på globala ekonomiska strukturer och investeringsstrategier. Den fortsatta utvecklingen inom detta område är något som alla ekonomiska aktörer bör hålla ett öga på, då det formar framtiden för både digitala och traditionella tillgångar.