Kryptohandel har fått ett betydande genomslag i Sverige, vilket markerar en anmärkningsvärd förändring. Igår (14 maj) publicerade Skatteverket en rapport från som lyfter fram flera uppmuntrande trender och statistik om den ökande användningen av kryptovalutor i landet.

Sveriges Kryptomarknad Expanderar: Antalet Handlare Fördubblas

En Växande Marknad

En av de mest framstående inslagen från Skatteverkets rapport är den betydande ökningen av antalet svenskar som engagerar sig i kryptohandel. Enligt rapporten fördubblades antalet svenskar som handlar med kryptovalutor mellan 2021 och 2022, från 270,000 till 540,000.

Rapporten avslöjar vidare att cirka 10 % av den svenska befolkningen handlade med kryptovalutor under 2022. Denna statistik understryker den breda acceptansen och den växande populariteten för kryptotillgångar i Sverige, vilket speglar en bredare global trend mot digital finans.

Bitcoin och Ethereum Leder Vägen

Bland de olika kryptovalutorna framträdde Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) som de mest handlade och lönsamma digitala tillgångarna. Bitcoin stod för 8 % av alla affärer, 16 % av den totala försäljningsvärdet och imponerande 43 % av den totala vinsten. Ethereum visade också stark prestation och representerade 7 % av affärerna, 11 % av försäljningsvärdet och 23 % av vinsterna.

Ökade Skattedeklarationer

Antalet svenskar som deklarerar sina kryptotransaktioner har också sett en betydande ökning. Från endast 120 individer årligen mellan 2013 och 2016, ökade antalet till över 8,000 år 2021. Denna ökning speglar inte bara det växande deltagandet i kryptohandel utan också en förbättrad förståelse för vikten av att följa skattereglerna. Även om rapporten erkänner vissa utmaningar, såsom komplexiteten i kryptobeskattning, uppmanar den också till förenklade regler för att underlätta bättre efterlevnad. Denna strategi skulle kunna ytterligare främja den positiva trenden och säkerställa att fler svenskar enkelt kan navigera i kryptoskatte-landskapet.

Fynden från Skatteverkets rapport målar upp en lovande bild av kryptomarknaden i Sverige. Med en betydande del av befolkningen som engagerar sig i kryptohandel och märkbara ökningar i deklarerade transaktioner, är Sverige på väg att bli en spelare i det globala kryptovaluta-ekosystemet. När regleringsramarna utvecklas för att stödja denna tillväxt ser framtiden för kryptohandel i Sverige ljusare ut.