bch Bitcoin Cash riktkurs

EUR
SEK
1 månad
6 månader
1 år

Om Bitcoin Cash

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash är en så kallad “hard fork”-version av Bitcoin, vilket betyder att Bitcoins originalkod har förändrats signifikant. Bitcoin Cash liknar på många sätt Bitcoins protokoll när det kommer till blocktid (hur lång tid det tar), hashing (hur mycket datorkraft som krävs) och belöningssystemet för de som minar.

Den stora skillnaden är block-storleksgränsen på 8 MB (Bitcoin har en block-storleksgräns på 1 MB), vilket betyder att Bitcoin Cash kan hantera fler transaktioner jämfört med Bitcoin. Bitcoin Cash justerar hashens svårighet vart sjätte block, vilket är mycket lägre än Bitcoin som justerar detta vart 2016 block.